La Consellera Comarcal d'Acció Social, Fina Surina, ha comptabilitzat en unes tres-centes les persones de la Garrotxa susceptibles de rebre l'ingrés mínim vital (IMV). Es tracta d'una prestació de Seguretat Social dirigida a pervindre la pobresa i l'exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no disposen de recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques.

Surina ha explicat que el Consell Comarcal preveu contractar un tècnic perquè atengui les persones interessades en la tramitació de l'ingrés mínim vital, perquè el puguin obtenir tan aviat com sigui possible.

Per la seva banda, la regidora d'Acció Social, Imma Muñoz, ha explicat que l'Ajuntament d'Olot ha tramitat des del juliol, moment en el qual es va engegar el servei de tramitació, 61 sol·licituds de l'ingrés. Segons ha apuntat, el consistori garrotxí fa les tramitacions per donar suport a la Seguretat Social que en els últims mesos ha patit una manca de recursos humans. Muñoz ha valorat que tot i que és factible fer-la des de casa, la tramitació pot resultar complexa per a molta gent. Muñoz va aclarir que l'ingrés mínim vital és una aportació comparable a l'atur o la viudetat.

L'ajut no contributiu de la Generalitat de Catalunya, la renda garantida de ciutadania, puja fins a 664 euros al mes. En canvi l'ingrés mínim vital és de 463 euros al mes, tot i que segons la família necessitada pot arribar als 1.000 euros al mes. L'ingrés mínim vital va ser aprovat pel Govern de l'Estat a través d'un Reial Decret-Llei el passat mes de juny.

La Seguretat Social va reconèixer el passat mes d'agost el dret a rebre l'ingrés mínim vital a més de 80.000 llars de les quals només unes 5.800 són noves beneficiàries, ja que a 74.119 famílies ja se'ls va reconèixer d'ofici -i se'ls va abonar la prestació a finals de juny.