L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha començat a alliberar fins a 70 metres cúbics per segon (m3/s) d'aigua des de Susqueda per millorar la qualitat del riu Ter i analitzar la redistribució dels sediments. Això suposa multiplicar per deu el cabal que s'allibera de la presa.

Aquesta crescuda controlada del riu, que es fa de manera coordinada amb Endesa, vol analitzar els efectes que té l'augment de cabal sobre els hàbitats de peixos i la morfologia fluvial. Abans, també s'han fet treballs previs per analitzar la redistribució de sediments en un tram de 12 quilòmetres i mig, que són els que s'estenen des de Susqueda fins a Bescanó. La maniobra, prevista a la planificació hidrològica, es fa amb les reserves del sistema al voltant del 84%. L'ACA porta a terme aquest dilluns diverses maniobres per estudiar els beneficis dels cabals generadors des de la presa de Susqueda. Aquestes actuacions consisteixen a incrementar, gradualment, la sortida d'aigua de la presa i reproduir, de manera controlada, una crescuda del riu Ter, amb l'objectiu d'analitzar els seus efectes sobre la qualitat dels hàbitats de peixos, la morfologia del llit del riu i la capacitat d'arrossegar sediments i restes de vegetació que estan a la llera fluvial. Ahir es va iniciar l'increment progressiu de cabal, de manera coordinada amb Endesa, que arribarà als 70 m3/s, deu vegades més del que és habitual.

Cal tenir en compte, però, que prèviament s'han fet una sèrie de treballs previs centrats a analitzar la redistribució de sediments en un tram de 12,5 quilòmetres entre Susqueda i Bescanó. Aquests han consistit a analitzar l'estat ecològic i hidromorfològic del riu, mitjançant tasques d'inspecció visual, caracterització hidromorfològica del canal fluvial i del material del llit del riu i aixecament de seccions transversals del llit del riu i marcatge de còdols i graves de la llera fluvial.

Redistribució de sediments

També s'ha fet el moviment d'entre 70 i 90 m3 de material per a la formació de petites barreres de sediment apilades a la zona pròxima al llit del riu (marge dret) per a la seva mobilització durant l'increment del cabal de sortida i per analitzar la seva redistribució. Les barres estan ubicades entre la presa del Pasteral i el municipi de la Cellera de Ter.