L'Àmbit d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa una nova Unitat Central de Seguiment COVID-19), operativa els set dies de la setmana i formada per deu professionals de l'atenció primària. Té per objectius donar suport als equips de primària i accelerar alguns dels processos relacionats amb les proves PCR que es realitzen des dels centres d'atenció primària. Des de fa setmanes s'està multiplicant la realització d'aquestes proves per detectar positius de COVID-19 i el treball de seguiment dels resultats i la notificació als usuaris l'estan duent a terme els professionals dels equips d'atenció primària (EAP). Aquestes tasques ocupen molt temps, i la creació de la nova unitat ajudarà a agilitzar aquestes comunicacions, així com també contribuirà a descarregar de feina els EAPs, afavorint que els professionals assistencials recuperin temps per dedicar a l'activitat assistencial presencial.

La unitat de seguiment COVID està constituïda per dues infermeres d'atenció primària, dos metges de família i sis professionals de la Unitat d'Atenció al Ciutadà i Gestors COVID. Entre les tasques que realitzen hi ha les trucades a pacients que per algun motiu no han rebut per SMS la notificació de resultat negatiu de la prova PCR, la revisió de resultats de PCR d'urgències hospitalàries i la realització de baixes laborals dels casos positius que ho requereixin, així com altes de contactes estrets. La UCS funciona de dilluns a diumenge, i això permet que els caps de setmana i festius es puguin revisar els resultats de PCR dels centres educatius, residències geriàtriques i els generats per proves realitzades als diferents centres d'atenció primària. El fet d'accelerar aquests processos permet un millor seguiment i evolució de diagnòstic, i millorar el circuit d'informació als EAPs perquè facin un seguiment dels casos positius esdevinguts al seu àmbit d'actuació. La UCS estarà activa tot el temps que calgui, en funció de l'evolució de la pandèmia, i dona cobertura a tot el territori gestionat per l'Àmbit d'Atenció Primària de Girona de l'ICS i l'IAS, que engloba 29 EAPs i un Equip d'Atenció Primària Penitenciari.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus