27 de febrer de 2021
27.02.2021
Diari de Girona

L'Estat diu que les bandes rugoses al trencant d'Ordis redueixen els accidents

No té previst retirar-les perquè creu que han millorat la seguretat de la carretera, mentre redacta el projecte per a la nova interesecció

27.02.2021 | 00:34
Un accident a l'N-260, a l'enllaç d'Ordis, el passat mes de novembre.

El govern espanyol defensa que les bandes rugoses col·locades a la intersecció de l'N-260 i la C-26 al municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, han servit per reduir considerablement la sinistralitat en aquest tram. Segons indica, la important disminució del nombre d'accidents amb víctimes (un 65-70% entre 2015 i 2019) i el descens de l'índex de perillositat s'ha derivat, en gran mesura, de la instal·lació d'aquestes bandes, de manera que les considera «adequades per a les actuacions dutes a terme». El govern estatal respon així a una pregunta per escrit del senador gironí d'ERC Jordi Martí, que reclama que en aquest punt s'hi faci «de forma urgent» una rotonda -llargament reivindicada- perquè considera que «les bandes rugoses s'ha demostrat que no han funcionat, perquè continua havent-hi accidentalitat i sinistralitat». També assenyala que alguns veïns de la urbanització Torremirona (Navata) es queixen del soroll, tot i que el Ministeri assenyala que abans d'instal·lar les bandes rugoses es va parlar amb l'Ajuntament i se'n va fer un estudi acústic.

El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana assenyala que durant els últims anys ha dut a terme diverses operacions per tal de millorar la seguretat en aquesta intserecció, coneguda per la seva perillositat. A banda d'instal·lar les bandes rugoses, de les quals està molt satisfet amb els resultats, indica que s'ha completat la senyalització vertical del ramal de sortida en direcció a la C-26, tot instal·lant panells direccionals i preavisos. A més, assenyala que periòdicament es repinten les marques viàries de la intersecció, i que es troben «en un bon estat de conservació».

El projecte del nou enllaç

Pel que fa a la rotonda -que és una reivindicació històrica dels veïns de la zona-, assenyala que en aquests moments s'està redactant el projecte «Nou enllaç i reordenació dels accessos a l'N-260, pk. 45,3 a 45,8. Terme municipal d'Ordis», que tindrà un cost de cinc milions d'euros. La pretenció del ministeri és substituir l'actual intersecció per un enllaç a diferent nivell. Segons assenyalen, «per a la concepció i redacció del projecte s'han mantingut contactes amb els ajuntaments afectats, si bé qualsevol interessat tindrà l'oportunitat de fer al·legacions durant el tràmit d'informació pública del projecte de traçat».

Pel que fa a les mesures alternatives proposades per tal de millorar l'actual intersecció -il·luminació, senyalització vertical lluminosa, pintat de destí en el carril de sortida a la C-26...-, assenyala que s'han avaluat a nivell tècnic i econòmic i s'ha considerat que «els seus efectes en la seguretat viària serien menys eficients que les que ja han estat implantades i les que es preveuen en el projecte d'enllaç que s'està redactant».

Finalment, pel que fa a les queixes dels veïns de l'urbanització de Torremirona a causa dels sorolls, la resposta recorda que, abans d'implantar les bandes rugoses, el ministeri va consultar amb l'Ajuntament de Navata (terme municipal al qual pertany Torremirona) i que se va fer un estudi acústic sobre la seva incidència, i el resultat va ser que no s'estaven superant els nivells d'emissió acústica legalment exigibles en relació a l'urbanització. De tota manera, assenyalen que el projecte d'enllaç que s'està redactant incorporarà les «mesures oportunes» en relació a la integració acústica de l'actuació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook