L'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) i la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes d'Arquitectes de Catalunya han impulsat un Cicle d'urbanisme i territori, que té com a objectiu crear «un espai de difusió i debat de les darreres novetats de caràcter territorial i sectorial que poden tenir incidència en la pràctica de l'urbanisme. La iniciativa compta amb el suport del Departament de Territori de la Generalitat.

Segons han explicat des del Col·legi, al llarg de tot l'any 2021 s'aniran programant diferents jornades per donar a conèixer els projectes que el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant i que vol difondre entre els tècnics de l'arquitectura.

La primera de les sessions tindrà lloc a través de la plataforma digital Microsoft Teams, el dilluns 8 de març, a les sis de la tarda, i estarà dedicada al Pla Director de revisió de sòls no sostenibles al litoral gironí, més conegut com a Pla de protecció de la Costa Brava, que es va aprovar definitivament definitivament el passat 28 de gener. Aquest PDU revisa els sòls d'extensió urbana i també estableix un marc normatiu comú per a la integració paisatgística de les edificacions en sòl urbà.

En aquesta sessió, el secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i la subdirectora general d'Estratègies i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vilella, explicaran el document aprovat definitivament posant especial èmfasi en aquells aspectes que tindran més incidència en la pràctica de l'urbanisme, tant pel que fa a la seva transposició al planejament municipal, com a la seva aplicació en el planejament derivat i les llicències d'edificació.

Mentrestant, els organitzadors ja estan preparant tres sessions més, a les quals volen anar afegint nous projectes. La segona sessió estarà dedicada al Programa de promoció d'habitatge en el món rural, que vol contribuir a evitar la pèrdua de població i a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge en aquells punts del territori que presenten més vulnerabilitat.

Sòls d'activitat econòmica

Sòls d'activitat econòmica La següent sessió anirà destinada a conèixer l'estratègia de sòls d´activitat econòmica a Catalunya, mentre que l'última que hi ha prevista, a hores d'ara, és la dedicada al futur Conservatori del Litoral, un organisme que hauria de servir per garantir la protecció del territori, si cal, a través de la compra de sòl.