El Consorci de Benestar Social del Ripollès és a dir, un 80% més. I la partida, com a conseqüència, també va créixer de forma important. Dels 45.913 euros que es van destinar el 2019 a alimentació, ajudes per pagar factures de serveis bàsics i lloguers i hipoteques, un any després va arribar als 115.036 euros, gairebé el triple. D'altra banda, la pandèmia i les conseqüències socials i econòmiques ha disparat la complexitat de les famílies amb dificultats. Prova d'això és que durant el 2020 es van doblar les intervencions fetes des dels serveis bàsics d'atenció social. De 5.808 intervencions es va passar a fer-ne 10.736.

L'impacte de la pandèmia a les persones s'ha detectat amb força al Ripollès. Segons la memòria del Consorci de Benestar Social, ha crescut la demanda de nuclis familiars que han necessitat atenció. Concretament, han atès un 15% més de famílies respecte al 2019, arribant a 1.593. Concretament, 217 més que l'any anterior. D'aquestes, 429 famílies eren ateses per primer cop, gairebé una tercera part del total. La partida per cobrir els ajuts a serveis bàsics també ha crescut de forma substancial. En total, s'han destinat 115.036 euros que han permès atorgar 3.039 ajuts, un 80% més que el 2019, que van ser 1.698. La partida més important ha estat per garantir l'alimentació de persones en risc amb un total de 69.788 euros.