El nombre d'alumnes gironins que fan classes de religió segueix la tendència a la baixa. Durant aquest curs 2020-2021 hi ha un total de 28.699 alumnes que estudien l'assignatura, tant als centres de titularitat pública com a les escoles cristianes. Si comparem les xifres amb les de fa dos anys -perquè l'any passat a causa de la pandèmia no es van fer públiques-, suposen 5.112 alumnes menys (33.811). Del total d'estudiant que aquest curs estudien religió, 9.918 ho fan en centres públics i 18.781 en escoles cristianes.

El delegat episcopal d'Ensenyament i de l'Escola Cristiana del Bisbat de Girona, Pere Micaló, assegura que les dades se situen a la mitjana del conjunt de Catalunya i remarca que "davant del moment excepcional que s'està vivint", la delegació va indicar al professorat de religió que "es posés a disposició dels equips directius de les escoles i que col·laboressin al màxim en la seva organització en tots els nivells".

A les comarques gironines hi ha 28.699 alumnes que fan classes de religió catòlica, comptant tant centres de titularitat pública com escoles cristianes. Això representa un 26.28% de l'alumnat de tota la demarcació, comptant des d'infantil fins a batxillerat. Una dada inferior a la registrada fa quatre anys quan eren 33.811 els alumnes que feien la signatura, un 28,85% de l'alumnat de la demarcació.

En xifres desglossades, entre centres públics i escoles cristianes, les etapes d'Educació Infantil i Primària compten amb 17.641 alumnes (26,02%) que cursen l'assignatura i les etapes d'ESO i Batxillerat, amb 11.058 alumnes (26,71%). Pel que fa als centres públics, 5.664 alumnes (10,27%) la cursen en les etapes d'Educació Infantil i Primària i 4.254 alumnes (12,54%) en l'ESO i Batxillerat. En aquestes escoles hi ha hagut 183 mestres i professors en actiu, 122 dels quals han impartit l'assignatura en les etapes d'Educació Infantil i Primària, i 61 en les etapes d'ESO i Batxillerat.

Pel que fa a les escoles cristianes, 11.977 alumnes (94,50%) la cursen Educació Infantil i Primària; i 6.804 alumnes (91,19%) a l'ESO i Batxillerat. En aquestes escoles hi ha hagut 481 mestres i professors en actiu, 370 dels quals han impartit l'assignatura a Infantil i Primària, i 111 a l'ESO i el Batxillerat.