Operaris de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han iniciat uns treballs . Aquest pont de la carretera GIP-5121 pateix des de fa temps afectacions en l'estructura metàl·lica i en els pilars que aguanten tota l'estructura. Un estudi de la Generalitat conclou que la millor solució seria fer un pont nou. Fa uns anys es van instal·lar uns semàfors a cada extrem del pont per tal de donar pas alternatiu en cada sentit de circulació per evitar que diversos vehicles puguin coincidir al mig del pont al mateix temps. A l'estiu passat s'hi va instal·lar un senyal de trànsit que prohibeix el pas de vehicles de més de 12 tones, mesura que afecta el trànsit de camions, vehicles agrícoles i també a la circulació d'autobusos, que com tots els altres, es veuen obligats a utilitzar rutes alternatives per Besalú o Figueres.