La Universitat de Giron és la universitat catalana més transparent segons el llistat que elabora la plataforma Dyntra. El percentatge de la UdG és d'un 80,29% ja que compta amb 110 dels 137 indicadors que analitza aquesta plataforma col·laborativa que treballa per fomentar un govern obert entre les organitzacions. En segon lloc hi ha la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona i la segueixen la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Pel que fa al llistat espanyol, la UdG es troba en setena posició. La que té un índex de transparència més alt de tot l'Estat és la universitat de Vigo, seguida per la de Burgos i la de Valladolid.

Dins de la puntuació global, aquesta plataforma també analitza la transparència en funció de diversos àmbits. D'aquesta manera, la UdG aconsegueix un 90,91% de transparència en comunicació pública i un 90% en participació i col·laboració ciutadana.

Pel que fa a la transparència institucional se situa al 74,65%, una xifra que augmenta si es concentra en les dades que es faciliten del rectorat (77,78%).