El primer procés de preinscripció que s'ha fet de manera 100% electrònica s'ha tancat amb 15.337 alumnes gironins demanant plaça en un centre escolar el curs vinent. D'aquests 15.337 en gairebé el 85% dels casos les seves famílies han optat per sol·licitar lloc en un centre públic, 13.122, mentre que un 15% (2.255) ho han fet en una escola concertada en un percentatge més decantat cap a l'opció pública del que ho està en el conjunt de Catalunya, on, de les 138.569 sol·licituds totals, un 74% van optar per l'escola pública i un 26% per la concertada. Aquestes preinscripcions no inclouen dades sobre els centres privats no concertats.

La preinscripció arriba a tothom que vol tenir una nova plaça el curs vinent en qualsevol curs del segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria, però, lògicament, la majoria de les preinscripcions són a infantil (P3) perquè és l'edat amb què la majoria d'infants entren al sistema educatiu i a ESO (primer curs) perquè és quan es produeix el canvi de l'escola a l'institut. Així, segons les dades del Departament d'Educació, a les comarques gironines 6.871 nens i nenes han demanat una plaça a infantil, 1.127 a primària i 7.739 a ESO. De les 6.871 sol·licituds a infantil, un 82% han estat per demanar plaça en un centre públic mentre un 18% per a concertats (1.236).

A primària, on hi ha menys nens que canvien d'escola, hi ha hagut 1.127 preinscripcions a les escoles controlades pels Serveis Territorials d'Ocupació de Girona amb un percentatge d'elecció de concertada més elevat que a la resta de trams: un 38%. De les 1.127 sol·licituds, 429 famílies han optat per la concertada i 698, un 62%, per escoles de titularitat pública.

Finalment, en el canvi d'escola a institut, l'escola pública torna a ser clarament dominant amb un 92% de les preinscripcions fetes a les comarques gironines: 6.788 de les 7.379 per les 590 (8%) de la concertada.

El dilluns 19 d'abril, el Departament d'Educació amb la puntuació provisional, i el dimecres 5 de maig es farà el sorteig del número de desempat. Pel que fa als períodes de matriculació, són del 14 al 18 de juny pel segon cicle d'educació infantil, primària i primer curs d'ESO; i del 28 de juny al 2 de juliol per segon, tercer i quart curs d'ESO.