Sis iniciatives del Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava han estat reconegudes per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb els dist intius de l'Estratègia marítima de Catalunya 2019-2020. L'objectiu d'aquests distintius, que enguany s'atorguen per segon cop, és reconèixer aquelles iniciatives que hagin contribuït a la implantació de l'Estratègia marítima de Catalunya, una eina per impulsar un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l'operativitat.

Els projectes premiats són la redacció del projecte museogràfic de l'espai de visitants de la Confraria de Pescadors de Blanes, l'Espai de difusió, degutació i comercialització de l'anxova de Fill de J. Callol i Sertas, la Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer de l'IRTA, l'avaluació de la reducció de la resuspensió dels sediments marins als caladors de pesca derivada del canvi de portes d'arrossegament de l'Institut de Ciències de Mar, els Paisatges marins i pesquers de Llançà i l'Aula Gastronòmica de Roses.