Una unitat mòbil de vigilància de contaminació atmosfèrica de la Generalitat s'ha instal·lat a la zona esportiva de Llandrius, on durant dos mesos realitzarà estudis d'impacte d'emissions atmosfèrics. Aquest vehicle, equipat amb analitzadors automàtics, captadors manuals per mesurar els contaminats que hi ha a l'aire, i sensors per a les variables meteorològiques, permetrà recopilar dades per elaborar estudis que serviran per a la informació i educació ambiental al municipi. Diversos veïns de Camprodon interessats en aquest àmbit van fer la petició que s'ha executat aquesta última setmana.