El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa Del total d'atesos, un 70% resideixen a Olot, la meitat són dones i un 34% famílies unipersonals. D'aquestes, el 33,62% tenien problemes de salut i autonomia; el 21,67% problemes econòmics; un 5,5% d'habitatge i un 5% d'estrangeria. A més, de les més de 5.000 famílies ateses, 2.676 persones són nous casos amb problemàtiques que es repeteixen. La majoria tenen problemes econòmics lligats a irregularitats administratives i dificultats al voltant de l'habitatge. També han atès un centenar d'infants i adolescents amb necessitats de protecció per situacions de violència.

La salut i l'autonomia personal han centrat les atencions del Consorci d'Acció de Social de la Garrotxa durant el 2020. En xifres globals, els professionals del CASG han treballat amb 5.125 famílies, el 45% de les quals tenien necessitats lligades a l'autonomia personal. Pel que fa al perfil, el 65% han estat dones de més de 75 anys.

En aquest àmbit, la pandèmia va impactar fortament en les residències de la gent gran, sobretot al llarg de la primera onada, quan es disposava de menys informació i preparació per fer front al virus. Molts residents van ser víctimes del coronavirus, amb la pèrdua de moltes vides i generant un impacte molt negatiu en les condicions de salut i solitud dels residents.El coronavirusl, tant de gent gran com de discapacitats, perquè en molts períodes de l'any, com a mesura per evitar la propagació del virus, els centres han hagut de tancar, amb la conseqüent càrrega de les famílies en la cura d'aquestes persones. Finalment, en l'àmbit de l'atenció domiciliària, la por que entressin els cuidadors de l'exterior i poguessin transmetre el coronavirus, o la por ha sortir a l'exterior, també ha impactat, segons l'ens, de manera «negativa» en la vida de les persones dependents

La pandèmia, però, també ha tingut conseqüències en d'altres famílies, especialment les que ja estaven en situació vulnerable.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus