Girona és la província catalana amb la taxa més alta de litigis contenciosos. Una estadística històrica del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que exposa l'evolució de les quatre jurisdiccions -civil, penal, contenciós i social- durant els últims 20 anys i amb dades fins al 2019, posa en evidència que la demarcació ha sigut històricament la que més plets amb relació a les administracions públiques ha executat.

Va ser l'any 2009 el que més volum de litigis contenciosos va haver-hi a Girona, amb una taxa de 2,8 per cada 1.000 habitants. L'any 2019 va tancar amb una taxa d'1,6, la tercera xifra més baixa de la sèrie, però tot i això encapçalant els resultats catalans.

La jurisdicció contenciosa, de la mateixa manera que la social i la civil, se situa per sota de la mitjana Estatal, i només la penal la supera. Així, de cada 1.000 gironins, 70 s'embranquen en una causa penal, essent la segona taxa més elevada de Catalunya, només per sota de Tarragona, que s'eleva a 82.

Al llarg de la sèrie històrica, però, la taxa penal a Girona s'ha reduït un 58%, i és que el 2001 hi havia 166 gironins per cada 10.000 que van disputar causes penals. En només tres anys la taxa va reduir-se un 30%, i va anar caient molt lentament fins al 2016, any que va marcar el mínim històric amb 63 punts. Des de llavors ha tornat una tendència a l'alça.

Si ampliem la comparativa a la resta de províncies de l'Estat, la taxa gironina se situa en la dotzena posició, essent Màlaga la primera província en litigis penals per habitant amb 109,9 punts. Amb tot, és la ciutat de Ceuta la primera del podi, amb una taxa que s'eleva als 118 punts.

Pel que fa a la jurisdicció civil, cal dir que ha doblat la seva taxa en dues dècades si es té en compte la xifra que va marcar el primer any, 19,9; el 2019 va ser de 45, 1, i de fet és la taxa més elevada de la sèrie. A més, aquesta jurisdicció té un volum d'assumptes menor a la resta de províncies catalanes, que registren taxes superiors.

La jurisdicció social també és la més baixa de Catalunya amb una taxa de 4,9. L'any amb més volum de litigis per habitant fou el 2009, amb 6 punts, i a partir de l'any següent la taxa va caure progressivament. Va ser el 2017 quan el volum de plets ha guanyat gruix i ha recuperat una tendència a l'alça.

Un 37% menys de judicis

El 2019 va tancar amb una taxa de litigis de 121 per cada 1.000 gironins, que suposa una caiguda d'un 37% respecte del 2001. En xifres, segons l'estadística d'òrgans que elabora periòdicament el CGPJ l'any 2020 va tancar amb 81.273 assumptes ingressats als jutjats gironins.

El primer any de la sèrie va marcar prop de 200 punts, i l'any amb més plets va ser precisament el 2001, quan va assolir una taxa de 191. De fet, aquell any va superar la mitjana estatal de 146 punts, i va ser una de les més elevades de tot l'Estat. Tarragona fou la província amb més judicis per habitant, amb una taxa de 266.

Després d'una colla d'anys a la baixa, el volum de litigis va recuperar-se el 2009, ja en plena crisi econòmica.

Del conjunt de la sèrie històrica, l'any on menys plets va haver-hi a la demarcació va ser el 2016, amb una taxa de 102 per cada 1.000 habitants.

Tarragona, la més litigant

Pel que fa a la comparativa amb la resta de províncies de Catalunya, Tarragona té la taxa més elevada, amb 139 punts, i per darrere té Barcelona amb 125.

Girona, doncs, se situa en tercera posició i Lleida registra el menor volum de plets amb 116 punts.

La taxa de litigis a Catalunya és de 132,5 per cada 1.000 habitants. És, doncs, un volum també inferior a la mitjana estatal, que se situa als 133,5 casos.

En l'àmbit estatal, la comunitat autònoma amb més taxa de litigis és Canàries amb 173,8, molt per sobre de la segona comunitat, que és Andalusia amb 148,6 punts.

Per contra, Castella-La Manxa és el territori amb menys judicis per habitant, concretament 92,9 per cada 1.000.