L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa una nova unitat especialitzada en l'atenció als trastorns de conducta alimentària (UTCA) amb què es vol donar resposta a l'increment de la incidència d'aquestes patologies a causa de la pandèmia, especialment en el darrer trimestre de l'any passat i sobretot dels casos més greus en població jove. Aquesta nova unitat, ubicada a l'edifici La República del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, és un recurs assistencial d'hospitalització parcial (hospital de dia) dirigit a persones de 12 a 25 anys que requereixen d'un tractament intensiu. Es tracta d'un servei terapèutic de dia, amb vint places, que s'inscriu en la cartera de serveis que disposa la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, dins el Programa transversal específic per atendre els TCA, en coordinació amb l'atenció especialitza ambulatòria i l'hospitalització total.

L'any 2020, els ingressos hospitalaris van créixer en un 40% (40 casos) en relació a l'any 2019 (28 casos). D'aquests ingressos, disset van ser a la Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil (URPI), catorze a la Unitat de Crisi d'Adolescents (UCA-IJ) i nou a la Unitat d'Aguts d'adults de psiquiatria. El director de salut mental i addiccions de l'IAS, Claudi Camps, ja va alertar de la situació en una entrevista a Diari de Girona, a principis de març.

Augment d'anorèxies

Respecte als diagnòstics, un 59,6% dels ingressos van ser TCA no especificats. Aquests trastorns s'apliquen quan hi ha símptomes característics d'un trastorn alimentari però que no compleixen tots els criteris per efectuar un diagnòstic d'anorèxia o bulímia nerviosa. Seguidament, un 17,6% per bulímia i un 22% per anorèxia nerviosa. En comparació amb l'any 2019, s'observa un canvi en la distribució dels diagnòstics, amb un 40% més de casos d'anorèxia nerviosa i un 24% menys de casos de bulímia nerviosa.

Segons explica la responsable de la unitat, la psicòloga clínica Glòria Trafach, el confinament ha suposat per a la població amb TCA un factor desencadenant d'empitjorament de la clínica alimentària, amb més casos de recaigudes i debut de casos nous. «L'aïllament social, la interrupció de la rutina i l'ocupació, els canvis en la dieta i en l'exercici o l'exposició a xarxes socials, han estat factors que han comportat un augment de la simptomatologia nuclear de la malaltia com és la preocupació obsessiva pel cos, la imatge corporal o la dieta, en una edat en què els canvis puberals fan fràgil l'adolescent i vulnerable el pacient davant un TCA», subratlla la psicòloga.