Investigadors gironins participen en un estudi que evitarà la quimioteràpia en pacients de càncer de mama. Es tracta d'un assaig clínic internacional, promogut pel grup cooperatiu estatunidenc SWOG Cancer Research Network, amb el suport del National Cancer Institute (NCI) també dels Estats Units i en el qual participa el Grup GEIXAM d'Investigació en Càncer de Mama. Els centres hospitalaris catalans participants (l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona, l'ICO de l'Hospitalet i l'ICO Badalona, així com l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau i l'Hospital Clínic), han aportat dues de cada 10 de les pacients incloses a l'assaig.

Les participants a l'estudi són pacients postmenopàusiques amb receptors hormonals positius (RH+) i HER2 negatiu (luminal), el subtipus de càncer de mama més freqüent, que tenen entre un i tres ganglis axil·lars afectats, amb un resultat Recurrence Score igual o superior a 25 i que actualment siguin tractades amb quimioteràpia i hormonoteràpia. L'assaig prova que aquestes pacients poden prescindir de la quimioteràpia i ser tractades amb la mateixa eficiència i pronòstic només amb hormonoteràpia, «evitant així els efectes adversos de la quimioteràpia», segons conclou l'estudi RxPONDER. L'estudi s'ha realitzat a 5.083 pacients amb aquest tipus de càncer hormonal, que suposa un terç de totes les dones amb aquesta malaltia. El tractament estàndard a què se sotmeten des de fa tres dècades aquests casos és la quimioteràpia seguida del tractament hormonal durant un període d'entre cinc i deu anys.

L'assaig es basa en el test genòmic Oncotype DX?, una eina predictiva i pronòstica de la companyia Exact Science que quantifica l'expressió de 21 gens de teixit tumoral de les pacients per oferir tant un índex de probabilitat de beneficis o no de la quimioteràpia com de la recaiguda del càncer, l'anomenat Recurrence Score. «Es va realitzar el test a les 5.083 pacients participants en l'estudi, de les quals un 67% eren postmenopàusiques i la resta, premenopàusiques. A les que tenien un resultat Recurrence Score igual o inferior a 25, és a dir, baix (oscil·la entre 0 i 100), se les tractava de forma aleatòria amb tractament estàndard amb quimioteràpia més hormonoteràpia o a un tractament només hormonal, i se'ls feia un seguiment durant cinc anys», explica l'investigador principal de l'estudi a Espanya, el doctor Emilio Alba. «Els resultats van mostrar que retirar la quimioteràpia a dones postmenopàusiques amb aquest tumor i amb d'un a tres ganglis afectats no empitjorava el pronòstic», afirma Alba. El doctor manifesta que prescindir de la quimioteràpia evitaria els efectes adversos relacionats i a més implicaria una reducció de les visites a l'hospital, que potencialment podrien augmentar el risc d'infecció de covid-19 en els pacients. A l'àmbit de Catalunya, podria suposar que més de 800 dones amb aquest tipus de càncer evitessin aquest tractament.

D'altra banda, les dones premenopàusiques de l'estudi sí que obtenien benefici amb la suma de la quimioteràpia, amb una millora de la taxa de supervivència lliure de malaltia 5 anys després en un 5%. En aquestes pacients, la taxa superava el 94,32% amb quimioteràpia, enfront del 89% amb només tractament d'hormones.