Prop de 200 advocats endegat pel departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia de Catalunya (CICAC).

Per tal de fomentar l'ús de la llengua en l'administració de justícia, ja que només s'utilitza en un 9% dels procediments a Catalunya, els lletrats inscrits reben un incentiu de 14 euros per cada actuació iniciada en català.

El programa s'ha començat a posar en marxa a principis d'any, però tot just ara està començant a fer-se'n difusió. Al Col·legi de l'Advocacia de Girona tenen les xifres exactes d'inscrits: 180. «Es tracta de més del 10% dels lletrats adscrits al torn d'ofici, i ja s´han fet 318 actuacions relacionades amb el programa», va explicar ahir Carles McCragh, degà del col·legi gironí.

D'altra banda, a aquesta xifra cal sumar els inscrits del Col·legi de l'Advocacia de Figueres, que tot i que per ara compta amb poques inscripcions, compten capgirar la situació de cara al pròxim trimestre, quan s'hagi fet més difusió de la iniciativa.

El programa, de fet, repeteix fórmula: ja es va fer per primera vegada durant la legislatura passada, amb Carles Mundó com a conseller de Justícia, i amb l'objectiu que estigui actiu durant tot l'any. Així, l'objectiu és que els inscrits -la proposta només es dirigeix a la justícia gratuïta- presentin els escrits en català i sol·licitin al jutjat que la documentació també es notifiqui en català.

Segons dades del Departament de Justícia, l'any 2019 només un 8,5% de les sentències dictades a Catalunya van ser emeses en català, respecte al 12,2% de fa sis anys. Aquesta davallada als jutjats és cada cop més preocupant d'ençà que el 2004 es va arribar a un màxim del 20% de sentències en català.

Segons consta al conveni firmat entre les dues institucions, està previst que es destini un màxim de 300.000 euros al programa, i el termini màxim d'execució és d'un any.

Prop de mil inscrits a Catalunya

Prop de mil inscrits a Catalunya Al conjunt de Catalunya, el volum d'inscripcions supera els 900 des de la posada en marxa del programa. Així doncs, els inscrits gironins suposen prop d'un 20% del total. Les inscripcions es fan a través del Servei Lingüístic del Consell de l'Advocacia Catalana, que ofereix tots els recursos necessaris perquè tothom que ho desitgi es pugui inscriure al programa.

A la pàgina web del consell es pot trobar des d'un traductor automàtic, fins a formularis jurídics, diccionaris, manuals d'estil i de bones pràctiques lingüístiques, serveis de consultes lingüístiques o de correcció de textos, entre altres eines.

La presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay, va destacar a través d'un comunicat del CICAC que «la ciutadania té el seu dret a utilitzar el català com a llengua oficial a Catalunya, tal com reconeix l'article 6 del nostre Estatut d'Autonomia, tenint els poders públics l'obligació d'establir les mesures necessàries per garantir el compliment efectiu dels drets lingüístics de les persones davant les administracions públiques».

Pel que fa a les xifres d'ús del català a la justícia, va indicar que «les ràtios de l'ús del català a la justícia ens assenyalen la necessitat de continuar incidint enèrgicament en la protecció i l'impuls de la llengua catalana, així com de dur a terme un exercici de responsabilitat col·lectiva per tal de millorar-les».