Les obres es realitzaran amb la construcció de dos trams d'escullera per tal d'evitar nous moviments d'argiles. El global de les obres tindrà un cost de 185.673 euros, que han sortit a licitació. L'actuació preveu una fase prèvia on es col·locarà aglomerat en fred per tapar provisionalment les esquerdes i forats al tram baix de la carretera. Més endavant, s'enderrocarà i extraurà l'aglomerat existent i es farà una excavació fins a l'estrat rocós, que es repicarà fins a mig metre de profunditat per tal d'assentar-hi el fonament de l'escullera. Les mateixes terres extretes serviran per tapar l'escullera. Finalment s'estendrà i es compactarà una base artificial a la carretera, es construirà una cuneta de formigó lateral i es col·locaran les capes d'aglomerat.

Durant l'últim any l'Ajuntament ha fet un seguiment setmanal d'aquesta problemàtica i ara preveu que tinguin una durada màxima d'onze setmanes.