El Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), va presentar la setmana passada a les Preses el nou model de deixalleria mòbil que es posarà en funcionament de manera itinerant pels municipis de la comarca. Es tracta d'un nou equipament mòbil, totalment informatitzat, que funciona a través de la identificació d'usuari i que disposa d'un sistema de pesatge i de recollida selectiva per poder triar i separar les diferents tipologies de residus.

Una altra novetat que presenta aquest nou model de deixalleria és la incorporació d'una zona d'atenció ciutadana, que comptarà permanentment amb un professional que assessorarà els ciutadans en la millora de la gestió de residus i en l'ús de la instal·lació. Aquest assessorament pretén informar i formar els ciutadans en la necessitat de reciclar de manera correcta, fent un ús òptim dels recursos que l'administració posa al seu abast per fer una gestió responsable dels residus.

Aquest nou model de deixalleria mòbil és el primer que es posa en funcionament a la comarca, sumant-se a les dues deixalleries que ja estaven desplegades al territori. Així, la comarca disposa de dues deixalleries fixes i dues de mòbils gestionades pel Consell Comarcal de la Garrotxa, a més d'una deixalleria mòbil gestionada per l'Ajuntament d'Olot. Com a deixalleries fixes hi trobem la deixalleria comarcal, ubicada a la carretera de les Feixes i que dona servei a tots els habitants de la comarca, i la deixalleria local, ubicada a Sant Feliu de Pallerols, que dona servei als veïns d'aquest municipi i la seva àrea d'influència. Pel que fa a les dues deixalleries mòbils, aquestes segueixen una ruta itinerant a partir d'un calendari aprovat a principis d'any amb els corresponents ajuntaments.