Dos dies de pluja, vent, neu i fred amb neu, només a les cotes altes, van ser les conseqüències del pas de la borrasca Filomena per les comarques gironines el segon cap de setmana de l'any. Entre el 9 i l'11 de gener, part de les comarques gironines van patir una borrasca que en altres punts de l'estat, amb Madrid com a gran exemple, va cobrir de neu els carrers durant molts dies. Les imatges de postal en poblacions com Olot o Sant Hilari van tenir més pes que els danys, però, més enllà de carreteres tallades o el gran col·lapse de camions a la frontera de la Jonquera, el balanç final de les asseguradores demostra que, a Girona, tothom va viure aquells dos dies com una simple oportunitat de pujar fotos de paisatges nevats a les xarxes socials. Les asseguradores han pagat 287.872 euros en concepte d'indemnització per 665 sinistres derivats del pas de la borrasca Filomena per les comarques gironines segons les dades fetes públiques per la patronal que que agrupa aquestes companyies a Espanya, Unespa.

Dels 665 sinistres que han acabat amb el cobrament d'alguna indemnització a les comarques gironines, la majoria són per danys provocats en immobles, negocis o indústries per vent, neu o pluja (380), el segon gran grup serien el pagament de les assistències en carretera per a vehicles que van quedar immobilitzats (253) i la resta (32) per a danys a vehicles.

El cost dels pagaments és de 380 sinistres assegurats per polisses «multirisc» s'ha emportat 229.572 dels 287.872 euros totals i, entre d'aquests, els casos es poden separar tant per motiu (neu, vent o pluja) o per si els assegurats eren domicilis particulars, comunitats de propietaris, comerços o indústries i pimes. Així, en la primera divisió s'han pagat 111 indemnitzacions en 111 sinistres provocats per la neu (137.788 euros), 167 per pluja (61.437) i 92 pel vent (30.345).

En l'altra divisió, la de les pòlisses «multirisc», la majoria dels sinistres i del cost econòmic han estat en «assegurances de la llar». 256 sinistres i 155.285 euros en total amb 86 per neu (100.199 euros), 98 per pluja (35.473) i 72 per vent (19.612). En comunitats de propietaris s'han pagat 59 sinistres i 58.273 euros amb 14 per neu (30.486 euros), 35 per pluja (25,481) i 10 per vent (2.305). En comerços 14 sinistres i 7.210 euros amb 6 per vent (3.473 euros), 5 per neu (3.464) i 3 per pluja (237). Finalment, en reclamacions pagades a indústries i pimes, segons Unespa les asseguradores van pagar 9 reclamacions per sinistres a les comarques gironines per un valor de 4.850 euros: 6 per neu (3.638), 3 per vent (987) i una per pluja (224).

Fora de la assegurances que des d'Unespa anomenen «multirisc», la resta de sinistres que s'han pagat a Girona són en pòlisses relacionades amb els vehicles perquè hi va haver-hi 223 casos «d'assistència en carretera» que van suposar un total de 26.661 euros i 22 sinistres admesos per «danys als vehicles» que van pujar fins als 32.139 euros.

Amb tot, les afectacions a Girona són molt menors que les que la borrasca Filomena va ocasionar a Madrid i en poblacions de Castella i Lleó que s'han «emportat» el 71% dels pagaments fets per les asseguradores.