La Direcció General de Trànsit (DGT) ha rebut 183 sol·licituds per ocupar les dues places d'Direcció General de Trànsit (DGT)examinador interí que s'han convocat per treballar a Girona. Això suposa que la província de Girona sigui la segona zona de l'Estat on s'hagin rebut menys sol·licituds, per darrere de les Balears, on se n'han presentat 161.

Aquesta tendència tampoc és una gran sorpresa ja que fa anys que hi ha problemes perquè vingui personal temporal a Girona, com s'ha denunciat d'altres vegades per part dels mateixos examinadors i sindicats.

A tot Espanya s'han presentat un total de 900 sol·licituds per a les 35 places d'examinadors de trànsit interins convocades a tot Espanya aquest passat mes de març, segons la DGT.

Les places amb més demanda són les ubicades a Madrid, Màlaga i Còrdova, mentre que les que menys sol·licituds han rebut han estat Balears i Girona.

De les sol·licituds admeses, 550 pertanyen a professors de formació viària, 168 són conductors professionals.

Llistes definitives

Llistes definitives Ahir es va acabar el termini per esmenar possibles errors dels aspirants exclosos en les llistes provisionals i en els propers dies es publicaran les llistes definitives d'admesos i exclosos en què s'inclourà la valoració definitiva el procés selectiu.

Amb les valoracions als mèrits professionals i formatius es confeccionarà i publicarà una llista de candidats per cada província en què s'ofereixin places, en funció del sol·licitat per cada candidat. Aquestes relacions tindran una vigència de quatre mesos des de la seva publicació, segons la DGT.