El cribratge massiu que el Departament de Salut ha organitzat a la Universitat de Girona (UdG) ha comptat amb la participació de més de dues mil persones que s'han fet les proves PCR i els testos serològics ràpids per detectar casos asimptomàtics de covid-19. De les 2.203 PCRs analitzades, 10 han donat positiu. Durant el cribratge a la UdG es van fer també 2.162 proves serològiques, 54 de les quals han detectat la presència d'anticossos i, per tant, que ja s'ha passat la malaltia. En el moment en què s'han anat coneixent els resultats, el Servei de Vigilància Epidemiològica ha iniciat l'estudi i el rastreig de contactes de cada un dels casos positius per tallar les cadenes contagis i dictar el corresponent aïllament.

El cribratge estava obert a tots els membres de la comunitat universitària (personal docent, administratiu i l'alumnat), amb el requisit de ser asimptomàtic i no haver completat la pauta de vacunació. Les proves es van desenvolupar en sis jornades distribuïdes entre el 8 i el 22 d'abril i en dos espais diferents: al Campus Montilivi (8, 9, 21 i 22 d'abril) i al Campus Barri Vell (14 i 15 d'abril).

Els participants podien fer-se dues tipologies de proves: PCR, per detectar contagis en persones asimptomàtiques, o test serològic ràpid amb sang capil·lar, que permet quantificar la presència d'anticossos i saber si s'ha passat la malaltia. Es podia triar si realitzar-ne només una o totes dues.La Universitat de Girona és una de les dotze universitats catalanes que han participat en el cribratge massiu durant el mes d'abril amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió del virus. Els grups d'edat compresos entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència, però en canvi s'ha detectat que en cas que agafin la malaltia, presenten simptomatologia lleu o asimptomàtica.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus