El clàssic llibret amb llom blau expedit al Registre Civil de cada municipi on es deixa constància legal dels membres que componen un nucli familiar avui passarà a la història. I no per una qüestió relacionada amb la pandèmia del coronavirus, si bé és cert que la necessitat d'agilitzar el món telemàtic ha digitalitzat molts tràmits. Els últims gironins que podran tenir aquest llibre que d'aquí a uns anys ja serà «relíquia» van acudir ahir al Registre Civil i els van indicar que eren els «últims escollits» d'un sistema ja obsolet.

L'any 2020 van néixer 6.437 gironins, fet que va suposar expedir o actualitzar, en cas que no fos el primer fill de la parella o matrimoni, milers de llibres de família.

Es pot dir que ha estat una «casualitat calculada», perquè així ho preveia la Llei 20/2011, de 21 de juliol del Registre Civil, aprovada per l'executiu de l'expresident Jose Luís Rodríguez Zapatero. El que no estava previst és que la seva aplicació s'acabés endarrerint una dècada, ja que la nova llei suposa un canvi «radical» en el funcionament dels Registres Civils. Dit ras i curt, fins ara no es podia garantir la digitalització que pretén el nou sistema, i es va anar posposant.

Un dels canvis més vistosos d'aquesta nova llei és l'abandonament del llibre de família en format físic, ja que considera que «perd sentit» dins del model modern que s'aplica amb la nova norma. Això no implica, però, que el llibre expedit fins ara deixi de tenir valor, sinó que seguirà essent un document vàlid. A partir d'ara, però, s'entregarà un certificat on constaran les dades personals de la vida de cada membre del nucli familiar en relació amb el seu estat civil. Tot plegat en una fitxa única que es tramitarà a través d'un registre electrònic únic per tot l'Estat.

Fins ara, la parella havia d'acudir al Registre Civil per fer la inscripció dels cònjuges o parella. L'últim any de vigència del Llibre de Família ha estat certament caòtic. Durant l'any passat, la posada en marxa de l'estat d'alarma amb motiu de la pandèmia va paralitzar múltiples tràmits administratius. Tot i que les inscripcions al Registre Civil no van quedar afectades (cada dia neixen més de 50 criatures a l'Estat), a molts municipis gironins es va implementar l'obligatorietat de demanar cita per fer qualsevol tràmit. N'és un exemple l'oficina del Registre Civil dels Jutjats de Girona, que durant els dies posteriors a l'anunci de l'estat d'alarma va barrar el pas a la taula d'informació amb una cinta per restringir el pas del personal. Fins ahir mateix, el temps d'espera en aquesta oficina per acudir a fer un tràmit relatiu a les inscripcions de naixement arribava als deu dies, sempre amb cita prèvia.

Unificació dels Registres Civils

Unificació dels Registres Civils La nova llei, que unifica el model del Registre Civil a tot l'Estat, també fa canvis en el seu funcionament intern, i fa una aposta pel lletrat de l'Administració de Justícia com a figura clau, com a algunes de les novetats.