Al llarg de tot l'any passat, la Creu Roja a Girona va atendre un total 905 persones a través dels programes d'Ocupació i del Pla Creu Roja Respon que l'entitat va posar en marxa el mes de març passat per fer front a l'impacte de la covid-19. Les dones representen el 55% de les persones que van rebre suport en l'àmbit laboral.

Malgrat el context de pandèmia, un total de 530 persones que havien participat en els itineraris integrals d'inserció van aconseguir incorporar-se al mercat de treball i s'han pogut signar 320 contractes. Les actuacions dels diferents programes d'Ocupació tenen com a objectiu millorar l'ocupabilitat i l'accés a oportunitats de feina per als col·lectius amb més dificultats (joves en risc d'exclusió, majors de 45 anys, dones en dificultat social, migrants...) i comprenen des d'orientació en la recerca de feina

Per poder continuar oferint aquest suport durat la crisi sanitària i social, l'organització ha incorporat noves metodologies d'atenció en format remot i va oferir a les persones usuàries recursos tecnològics per accedir-hi: tauletes, targetes de dades, ordinadors a les nostres seus i formacions per trencar la bretxa digital.

Aliances amb empresaris

Aquestes xifres no haurien estat possibles sense la implicació del món empresarial, que malgrat el context actual ha continuat donat suport al projectes d'ocupació de l'entitat. Un total de 90 empreses de diversos sectors professionals hi han col·laborat i s'han establert 270 aliances que van permetre a les persones participants accedir a ofertes de feina, pràctiques formatives i accions d'assessorament i orientació.

En aquesta línia, la Creu Roja també va organitzar el mes de novembre passat el primer Networking Virtual d'Ocupació en què 150 persones candidates van entrevistar-se en línia amb 19 empreses per optar a 85 ofertes de feina. (20 persones participants i 4 empreses gironines)

Des dels programes d'ocupació, la Creu Roja treballa per sumar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, principalment l'ODS5 Igualtat de Gènere, treballant per reduir la bretxa salarial i fomentant la corresponsabilitat entre homes i dones, l'ODS8 Treball Digne i Creixement

Econòmic, reduint la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral i prioritzant la lluita contra l'atur juvenil, i l'ODS10 Reducció de Desigualtats, fent incidència a revertir el creixement dela desigualtat en relació a la diferència d'ingressos entre les persones més riques i les més pobres.