L'Ajuntament de Llagostera acaba d'aprovar un conveni amb la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) per a la cessió dels sis habitatges que es destinaran a lloguer assequible o a satisfer emergències residencials. El regidor d'Habitatge, Enric Ramionet, va explicar que se segueix treballant per poder incrementar el parc d'habitatges socials i que es farà una ordenança municipal que pressioni els propietaris dels més de 100 pisos buits perquè els lloguin.

Per ara, el conveni amb la SAREB, que és ampliable, contempla la cessió de sis habitatges: tres dels quals desocupats i tres en diferents situacions. Els habitatges s'assignaran a famílies en situació d'emergència habitacional i es percebrà un lloguer social.

L'objectiu d'aquest nou conveni és contribuir a assegurar el dret a un habitatge digne a aquelles persones en situació de vulnerabilitat.