L’acord de govern entre ERC i JxCat consta de 46 pàgines i, entre les línies mestres per a la propera legislatura, l’única referència directa que fa a les comarques gironines és la de «potenciar els serveis de rodalies de les àrees de Lleida, Girona i el Camp de Tarragona», així com continuar «exigint el corredor Mediterrani ferroviari» i demanar «el traspàs de totes les infraestructures (viàries, ferroviàries, ports i aeoports) de l’Estat a Catalunya». Així doncs, el document no menciona projectes clau per a les comarques gironines com la construcció del nou Trueta o la insistència davant l’Estat perquè construeixi el baixador del TAV a l'aeroport de Girona. En canvi, sí que fa referència de forma genèrica a moltes qüestions que sense dubte tindran una gran incidència a les comarques gironines, com ara la Ponència d’Energies Renovables -que, segons garanteixen, «no donarà viabilitat a cap projecte d’alt impacte territorial»-, la defensa de la vinyeta com a alternativa als peatges a les vies d’alta capacitat o l’establiment d’un pla de reactivació per a les empreses del sector turístic que permeti recuperar uns nivells d’activitat similars als de l’estiu de 2019.  

Terrenys de Salt on ha d'anar el futur Trueta Marc Martí

· Salut

Després de la pandèmia, la salut és el primer eix que apareix a l’acord de govern. Tanmateix, es dibuixen unes directrius molt genèriques i no entren al detall de projectes territorials, com l’esperada construcció del nou hospital Trueta a Salt. L’acord estableix, entre altres, l’establiment d’un Pacte Nacional de Salut i el reforç de l’atenció primàri amb una inversió global de gairebé 300 milions en tres anys. Pel que fa a la gestió de la pandèmia, es comprometen al «desplegament i acceleració del Pla de Vacunació», implementar el testeig massiu d’antígens i PCR i adaptar les restriccions de manera descentralitzada a cada territori, entre altres. 

· Turisme

El turisme ha estat un dels grans perjudicats per a la crisi de la Covid-19, i la Costa Brava no n’ha estat l’excepció. Per tal de reactivar-lo, els dos socis de govern proposen, a banda del ja mencionat Pla de Reactivació, aprovar una nova Llei de Turisme, millorar l’estratègia turística nacional i actualitzar el Pla Estratègic de Turisme a partir dels nous escenaris que ha generat al pandèmia. 

· Comerç

Un altre dels grans perjudicats per la Covid ha estat el sector del comerç. Per això, l’acord proposa la implantació d’un pla de xoc per reactivar el consum de proximitat i recuperar establiments que eren viables però que han hagut de tancar a causa de la pandèmia, així com desplegar les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) per promoure la professionalització del teixit associatiu del comerç català i la reactivació del comerç de proximitat i de barri dels nuclis històrics dels pobles.

· Territori

Un cop en vigor el nou Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, el nou govern es compromet a «desplegar els instruments de la nova llei de protecció i ordenació del litoral i a la creació del Conservatori del Litoral», un organisme que ha de servir per comprar terrenys costaners d’alt valor natural i paisatgístic amenaçats per l’excés d’urbanisme amb l’objectiu de preservar-los.

· Mobilitat

Entres les propostes hi ha la voluntat de potenciar el servei de Rodalies a les comarques gironines, així com l’establiment de la vinyeta en substitució dels actuals peatges, que han de desaparèixer a partir de l’1 de setembre.

· Energia

Respecte a un tema que ha generat forta controvèrsia en els últims mesos, l’acord diu que la Ponència d’Energies Renovables no donarà viabilitat «a cap projecte d’alt impacte territorial, que se situï en sòls d’alt valor agrícola o de regadiu, en sòls de protecció especial o que puguin afectar hàbitats i espècies amenaçats o que plantegin serioses objeccions des del punt de vista paisatgístic, ambiental, agrícola, urbanístic i de patrimoni cultural». En relació als projectes de grans dimensions pel que fa a les hectàrees o al nombre d’aerogeneradors i que suposen una gran acumulació de projectes en un mateix territori, diuen que aquest fet es considerarà un «element rellevant» per a la denegació de l’autorització.