Fins a 282.252 persones de la província de Girona, de les quals un 68% disposa d’un telèfon mòbil i 4.709 són treballadors o treballadores domèstics, i 61.000 autònoms i autònomes podran accedir al nou portal Import@ss, que permet fer una quarantena de gestions relacionades amb l’Administració General de l’Estat a través del telèfon mòbil o internet. El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, i la directora provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a Girona, Elisa Andreu −acompanyada per la subdirectora del servei, Neus Llandrich− van presentar el portal, que permet fer, entre d’altres, tràmits com conèixer el número de Seguretat Social, els anys cotitzats, descarregar l’informe de vida laboral o fer l’alta o la baixa de treballadors i treballadores de la llar, dels quals un 77% dels que treballen a Girona tenen telèfon mòbil i són un dels col·lectius en els quals s’ha centrat el portal oferint la possibilitat de completar totes les gestions que s’han de realitzar.

Albert Bramon va destacar en la presentació «la voluntat del Govern per fer una aposta a favor de la digitalització i de posar aquesta digitalització a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes a través d’un portal assequible, d’utilització senzilla i eficient».

Arran de la pandèmia es va posar en funcionament l’assistent virtual ISSA, el canal d’atenció a Twitter @incluinfo, i el simulador de l’Ingrés Mínim Vital, que va arribar a un pic de 20.000 consultes per minut en el moment del seu llançament i ha servit per fer uns 8,8 milions de simulacions des del juliol al conjunt d’Espanya.

Import@ss es un portal d’accés fàcil, al qual es pot accedir per clau temporal, amb certificat digital o el sistema Cl@ve, per a tots els usuaris amb independència de la seva situació laboral en el qual es pot obtenir informació, consultar situacions i dades i fer tràmits en l’entorn digital adaptat a tots els dispositius.

Dues parts diferenciades

El nou web distingeix dues parts: una part principal d’accés públic amb tota la informació necessària per fer qualsevol tràmit o gestió organitzat en quatre grans categories: vida laboral i informes; altes i baixes i modificacions; consulta de pagaments i deutes i modificacions. En aquesta zona es pot obtenir un informe de vida laboral, el número de la Seguretat Social, gestionar una alta al Règim d’Autònoms i donar d’alta un treballador o treballadora de la llar. La segona part és una àrea personal, a la qual s’accedeix acreditant la identitat (via SMS, Cl@ve o certificat digital) en la qual es poden veure totes les dades de l’usuari: situacions laborals actuals, vida laboral i situacions específiques.