El nombre d’estrangers que van obtenir la nacionalitat espanyola per portar suficients anys de residència a les comarques gironines durant l’any 2020 va caure un 60% a causa de l’endarreriment de les tramitacions arran de la pandèmia. En total, la subdelegació del Govern a Girona va atorgar la nacionalitat espanyola per residència a 2.664 persones, la gran majoria de les quals (1.167, és a dir, un 43%) procedien del Marroc. També la van obtenir 191 persones originàries d’Hondures, 174 de Gàmbia, 171 de l’Índia i 101 de Bolívia, entre d’altres. Per edats, la majoria eren persones d’entre 35 i 49 anys.

Segons explica el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la caiguda en el nombre de resolucions anb relació a 2019 (a Girona n’hi havia hagut 6.692), s’explica, fonamentalment, «pel menor ritme de resolució», ja que, a més, durant el 2020 no hi va haver un pla de xoc com el que sí que es va desenvolupar el 2019 i que torna a estar vigent durant aquest 2021.

Per tal de poder aconseguir la nacionalitat espanyola, es demanen tres requisits: bona conducta cívica, integració en la societat espanyola i haver residit a Espanya de forma legal i continuada per un període determinat de temps, que varia segons els països. Per a persones nascudes a Espanya, que s’hagin casat amb un espanyol, per als fills o néts d’espanyols d’origen, vidus o vídues d’espanyols, és un any. Per als procedents de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal i sefardites, dos anys. Per als refugiats, són cinc anys, i per a tota la resta, deu anys.