El Parlament va constituir ahir les quinze comissions legislatives per aquest mandat. La presidenta, Laura Borràs, va presidir l’inici de cada sessió constitutiva, en què els diputats van ratificar el president de cada comissió, proposat pel grup corresponent, i en va escollir el vicepresident i el secretari. Hi haurà dos diputats gironins que ostentaran la presidència d’una comissió: Mònica Ríos (PSC), que serà la presidenta de la comissió de Drets Socials, mentre que Dani Cornellà (CUP) liderarà la d’Acció Climàtica.

Les conselleres Gemma Geis i Teresa Jordà no formen part de cap comissió, mentre que els republicans gironins Sergi Sabrià i Anna Caula tampoc perquè han passat a formar part del govern. Vox no ha facilitat les comissions de la qual formarà part el seu diputat per Girona.

Les comissions dels diputats

Per part de Junts, Francesc Ten serà portaveu a Cultura, vicepresident de la comissió de la CCMA i membre d’Educació i Joventut. Salvador Vergés serà portaveu a Agricultura, vicepresident d’Acció Climàtica i membre de Salut i Sindicatura de Greuges. Jordi Munell serà portaveu d’Economia i Hisenda i membre a Empresa i Treball, Recerca i Agricultura. Per la seva banda, Maria Antònia Batlle és membre de la comissió del Síndic de Greuges, Cultura i Justícia i Ferran Roquer serà portaveu a Drets Socials i membre d’Economia i de la comissió de comptes. Finalment, Marta Madrenas formarà part de Peticions i Matèries secretes, a banda de ser «portaveu c» del grup parlamentari de Junts.

D’ERC, Bartomeu Compte és l’únic diputat gironí que s’ha integrat en les comissions. Serà portaveu de Drets Socials i membre de la Sindicatura de Comptes, Empresa i Acció Climàtica.

Per part del PSC, Sílvia Paneque serà portaveu a Acció Climàtica i membre a Igualtat i Feminismes, mentre que Òscar Aparicio serà el secretari a Justícia, membre d’Interior i Peticions i portaveu a la comissió del Síndic de Greuges. Mònica Ríos, a banda de presidir Drets Socials, formarà part de Salut.

Finalment, de la CUP, Dani Cornellà presidirà Acció Climàtica i formarà part d’Universitats, mentre que Montserrat Vinyets serà membre de les comissions de Justícia i Territori.