El Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa ha impulsat la creació de la Taula de Mobilitat Turística de la Garrotxa, en el marc de l’Estratègia de la Carta Europea del Turisme Sostenible de la Garrotxa 2020-2025, i de la recentment creada Taula de mobilitat comarcal.

La Taula neix amb l'objectiu de donar continuïtat al model de turisme sostenible de la Garrotxa, per fer més àgil la presa de decisions i adaptar als canvis constants de la societat i els seus hàbits en la mobilitat turística de la comarca; també per ordenar i gestionar els fluxos dels visitants, tot integrant la mobilitat en la mateixa experiència turística.

A més, vol funcionar com una eina de treball àgil que permeti facilitar solucions en el context d’una estratègia comarcal i així, la Garrotxa es pugui adaptar de forma proactiva a una realitat canviant.

Primeres accions impulsades

Segons el consell comarcal, l'increment d'afluència de visitants que han registrat diferents espais naturals de la comarca garrotxina durant els últims mesos requereix d’una planificació estratègica per evitar que es generin situacions de freqüentació massiva que puguin perjudicar l'experiència de la visita i s'acabin afectant els valors de la comarca. L’objectiu és aprofitar l’augment del nombre de visitants a la comarca i que això suposi un revulsiu econòmic per al sector turístic, després d’uns mesos complicats per les restriccions imposades.

Per això, una de les primeres accions en les que estan treballant els membres de la Taula és la creació d’un web que permeti la reserva prèvia a determinats sectors de la comarca i que serveixi, d’aquesta manera, per facilitar les visites de forma ordenada allà on els municipis hagin detectat problemes de massificació.

Aquest web, finançat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, el podran utilitzar tots els municipis i els ens de gestió dels espais naturals de la comarca, que tindran a la seva disposició una eina de planificació respecte a l'afluència de visitants. El web de reserves, del que s’estan ultimant els detalls, està previst que entri en funcionament a principis de juliol, a través de la pàgina web de Turisme Garrotxa.