La nota mitjana dels estudiants que s’han examinat de les proves d’accés a la universitat (PAU) a la Universitat de Girona ha estat de 6,915, i han aprovat el 96,75% dels 3.108 presentats. Al conjunt de Catalunya hi ha hagut set alumnes que han tret la millor nota de les PAU: un 9,9. Un d’ells és Eloi Sabater, veí de Púbol i que ha cursat el batxillerat a l’institut de la Bisbal d’Empordà.

Al conjunt de Catalunya, un total de 31.531 estudiants han superat les PAU en la convocatòria ordinària d’enguany, és a dir, el 96,77% de l’alumnat ha aprovat. El percentatge és superior al de l’any passat, quan van ser el 94,48% del total. La nota mitjana global de la fase general també ha pujat respecte al 2020 i s’ha situat en 6,848 (6,616 l’any passat).

A banda de Sabater, els estudiants que han obtingut les notes més altes han cursat el batxillerat a l’institut Lauro de les Franqueses del Vallès, l’institut Jaume Balmes de Barcelona, l’escola Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, l’escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell, l’INS Els Planells d’Artesa de Segre i l’institut Julio Antonio de Móra d’Ebre. Cinc d’ells han estudiat en instituts públics i dos en centres concertats. Enguany hi ha 1.242 alumnes (1.028 el 2020), 794 noies i 448 nois, que rebran la distinció que atorga la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU.

Pel que fa a l’alumnat procedent de segon de batxillerat, un total de 30.870 alumnes (97,35%) podran accedir a la universitat. La nota mitjana de la fase general de les PAU d’aquests estudiants ha estat un 6,862 (6,633 el 2020), mentre que la nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat un 7,66 (7,53 el 2020). Pel que fa a la nota mitjana d’accés a la universitat, que es calcula basant-se en el 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% a la nota de la fase general de la selectivitat, ha estat un 7,342 (7,171 el 2020).

Dels 6.595 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 2.683 aprovats procedeixen de batxillerat i 2.752 de cicles formatius de grau superior. En aquests dos col·lectius d’alumnes es consideren aprovats si han superat amb una nota igual o superior a 5, alguna de les matèries a les quals s’han presentat. El percentatge d’aprovats ha estat del 89,17% en el cas d’alumnes de batxillerat i del 76,83% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior.

El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, ha destacat que els resultats PAU avalen una vegada més la «fortalesa» del sistema com a mecanisme per regular l’accés i l’admissió a la universitat. Ha afegit que també mostren l’«adequació i encaix» entre el batxillerat i els exàmens.

Per universitats titulars dels tribunals, a la de Barcelona (UB) han aprovat els 96,29% dels 8.621 presentats als exàmens i la mitjana de les notes PAU ha estat de 6,887. A l’Autònoma (UAB), han superat les proves el 97,26% dels 6.660 presentats, amb un 6,822 de mitjana, mentre que a la UPC han estat el 96,88% amb un 6,805 de mitjana. En el cas de la Pompeu Fabra (UPF), han aprovat el 96,49% dels 2.625 presentats, amb un 6,918 de nota mitjana.

A la Universitat de Lleida els aprovats pugen al 97,78%, amb una mitjana en les qualificacions del 6,834. Per últim, a la Rovira i Virgili la taxa d’aprovats és del 95,79% dels 3.091 presentats als exàmens i la nota mitjana de les PAU és un 6,774.

Un 7,31 de mitjana a Anglès

Per matèries comunes, les notes mitjanes són un 6,93 a Llengua catalana i literatura, un 6,60 a Llengua castellana i literatura, un 7,31 a Anglès, un 8,31 a Francès, un 7,34 a Alemany, un 7,64 a Italià i un 7,07 a Història. Pel que fa a les de modalitat, algunes qualificacions són 6,59 a Biologia; 7,22 a Cultura audiovisual; 7,79 a Economia de l’empresa; 6,99 a Física; 6,54 a Història de l’art; 6,75 a Literatura castellana; 6,69 a Literatura catalana; 5,56 a Matemàtiques i 6,27 a Química.

Un 42,44% d’aprovats a les proves per a majors de 25 anys

Pel que fa als resultats definitius de les proves d’accés a la universitat per als majors de 25 anys, un 42,44% de les persones presentades (2.215) han superat la prova (36,16% al 2020). Del total d’aptes (940), 467 són dones i 773, homes. La nota mitjana (fase general i fase específica) ha estat de 6,388.

En les proves per als majors de 45 anys, el total d’aprovats és de 321 (220 homes i 101 dones), xifra que representa un 63,82% de les persones presentades (58,97% al 2020). La nota mitjana ha estat de 6,513.

Per últim, un total de 2.284 estudiants (489 homes i 1.795 dones) han superat la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als estudis en Educació infantil i primària (2.571 al 2020). Així, han estat considerats aptes el 53,92% dels presentats, mentre que el 2020 van ser el 63,31%.