La modificació del decret llei proposada pel Departament d’Acció Climàtica també posaran límits al desenvolupament de projectes en els camps més favorables per l’agricultura. La nova regulació protegirà els camps de conreu que tinguin més bones condicions, on en cap cas es podran utilitzar per a fer plantes fotovoltaiques o eòliques. Per al sol de qualitat mitjana, s’establirà un límit d’ocupació màxima, que serà del 5% de la superfície en camps de regadiu i del 10% en els de secà. Establirà que aquesta part proporcional s’apliqui per comarques per contribuir a «un repartiment equitatiu de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, d’acord amb el criteri de solidaritat territorial. Així, es pretén evitar una concentració d’equipaments en les mateixes zones, que causen malestar en aquestes àrees. En canvi, no hi haurà limitacions als camps menys proclius al cultiu o els abandonats.