Dos radars situats a les comarques gironines han constat entre els deu que més multen de tot Catalunya, segons explica un estudi realitzat per l’organització de defensa dels conductors Automobilistes Europeus Associats (AEA). El radar fix situat a la C-31, abans d’arribar a Castell d’Aro, ha estat el segon que més multes ha emès durant el 2020. Concretament, s’han detectat 31.348 infraccions, un 18% més respecte a l’any passat, només superat en nombre de sancions pel radar situat entre Ulldecona i Amposta (Montsià). El radar instal·lat a la C-65, entre Llagostera i Santa Cristina d’Aro, ha estat el novè que més denúncies ha generat. Ha passat de 16.962 a 13.619, respecte al 2019.

Altres punts on es tendeixen a multar els conductors per accés de velocitat a les comarques gironines són a la C-31, a l’altura de Sant Antoni o a l’A-26, entre Argelaguer i Sant Jaume de Llierca.

Menys multes que l’any passat

El radar de Castell d’Aro suposa una tendència contrària a la tònica general. Les multes de Trànsit per accés de velocitat a tot Catalunya han descendit un 37% en comparació a l’any anterior. 149 radars fixos arreu del territori han sancionat un total de 569.026 conductors per sobrepassar els límits de velocitat establerts a les carreteres catalanes, mentre que l’any 2019 se’n van multar 900.109. Aquest descens s’atribueix al context de pandèmia i a les limitacions en la mobilitat imposades pel Govern espanyol, que van suposar un 25% menys de desplaçaments per carretera. A Girona les multes per excés de velocitat han descendit un 36,1%.

Els radars més actius l’any 2020 han estat els de les comarques tarragonines, amb 182.790 sancions, seguits per la província de Barcelona, amb 182.080 multes. Els radars que menys han multat són els de Girona (118.709) i Lleida (85.447).