La Policia Nacional ha desmantellat tres bandes a la província de Girona que estaven dedicades a tramitar parelles per regularitzar ciutadans estrangers.

El cos policial en l'operació "Jumanji" ha detingut 10 persones i n'investiga set més després de seguir el rastre de 63 sol·licituds d'unió sospitoses.

Per fingir que era una unió real, la suposada parella s'empadronava en un domicili comú per acreditar una convivència fictícia.

La UCRIF de Girona, unitat especialitzada en la investigació de totes aquelles activitats delictives relacionades amb el tràfic d'éssers humans, el tràfic de persones, la immigració il·legal i les falsedats documentals és qui va començar l'operació.

63 ciutadans al focus

Que és el resultat de tres investigacions obertes en les quals els agents del CNP indagaven sobre la presumpta comissió dels delictes de falsedat documental i afavoriment de la immigració il·legal. Concretament, els autors dels fets delictius aportaven dades falses a l'administració pública sabent i amb la finalitat de l'obtenció d'Autoritzacions de Residència i / o Treball. Aquesta línia d'investigació va posar el focus sobre 63 ciutadans que haurien tramitat les sol·licituds a la província de Girona. Sobretot, de Girona ciutat i de població de la rodalia.

L'origen d'aquestes actuacions, provenia de diferents fonts, des de denúncies interposades per perjudicats, com informes aportats per Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com col·laboracions amb Subdelegació de Govern i altres cossos policials de la mateixa província de Girona.

Modus operandi

El modus operandi utilitzat per les bandes era el següent: un ciutadà estranger, sense comptar amb un permís de residència en territori nacional, bé directament o mitjançant un tercer, contacta amb un ciutadà espanyol. Aquest contacte busca constituir una parella de fet fictícia entre el ciutadà estranger i el ciutadà espanyol amb la finalitat d'aconseguir la concessió d'una Autorització de Residència per part de l'Administració.

En tots els casos investigats, el resident legal presentava una situació o condició econòmica baixa del resident legal i aquesta situació a través d'un acord monetari s'emmascarava amb contractes laborals d'empreses fictícies, en què no es desenvoluparia cap activitat laboral.

Alguns dels espanyols que accedien a fer aquesta unió arribaven a cobrar uns 1.500 o 2.000 euros. En canvi, el qui s'emportava la major part del guany era l'intermediari de la xarxa, que podia obtenir guanys molt superiors.

Empadronats en un domicili comú

D'altra banda, de forma prèvia a registrar-se com parella estable en el Registre dels Serveis Territorials de Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la parella fingida s'empadrona en un domicili en comú, per tal d'acreditar la seva fictícia convivència.

I un cop ja aportats els documents requerits a la Subdelegació de Govern, el ciutadà estranger sol·licitava una Autorització de Residència de Familiar Comunitari, en virtut de Reial Decret 240/2007.

Després de les investigacions realitzades per la UCRIF de Girona, dirigides a demostrar la falsedat dels documents aportats pels ciutadans implicats en els fets, es va procedir a la detenció i a la presa de declaració dels implicats com a presumptes autors dels delictes de falsificació documental i afavoriment a la immigració il·legal.

Segona part de l'operació del 2020

Aquesta no és la primera actuació que realitza la Policia Nacional per desmantellar aquesta pràctica il·legal. De fet aquesta nova operació penja de la realitzada l'any passat i que va saldar amb 34 detencions.

Entre les detencions d'aquest any hi ha també més d'una persona, per exemple una dona que simulava una empresa fictícia, que ja havia estat detinguda en la primera fase de l'operació realitzada l'any passat i que per tant, ha reincidit.

Des de la Policia Nacional s'assegura que en un any hi ha unes 120 persones que s'han detingut / investigat a la província de Girona per aquest tema de tramitar parelles de fet per regularitzar immigrants. Un fet que ha fet que la província s'hagi convertit en un exemple a seguir en altres punts de Catalunya i la resta d'Espanya, que ara també fan actuacions policials per perseguir aquesta pràctica. Que en algun moment pot arribar a aconseguir que es regularitzin persones "perilloses", és a dir amb antecedents policials greus, molt violents.

D'aquesta nova operació i de les indagacions fetes pels agents de la UCRIF de Girona no es descarta que pugui néixer una nova investigació que hauran de seguir en els pròxims mesos.