Des d’aquesta primavera, el Laboratori Clínic Territorial de Girona ha inclòs la seqüenciació de les soques de covid-19 a la seva cartera de serveis juntament amb set laboratoris catalans més. Des del 10 de març s’han processat més de 600 mostres, malgrat que prèviament ja se’n van seqüenciar 90 més en fase de proves. En aquest moment, se seqüencien entre 60 i 80 mostres cada setmana per avaluar-ne el tipus de variant.