Les temperatures i les pluges escasses i irregulars d’aquesta primavera fan preveure l’arribada, com cada agost, de les habituals plagues de mosquits i mosca negra, així com de paneroles. Però la plaga que més preocupa enguany, a causa del confinament i les restriccions per la covid-19, és la dels rosegadors, especialment de les rates. La menor presència de les persones a l’exterior durant mesos ha fet que s’hagin vist més rates, més grans i també més agressives que en anys anteriors.

Davant d’aquesta situació, l’Associació de professionals de la desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, porta diverses setmanes recomanant l’adopció de mesures preventives i que es confiï en empreses professionals especialitzades per combatre les plagues i per fer les desinfeccions, especialment en temps de pandèmia.

Les rates, les més preocupants

En els darrers anys ja s’havia constatat un increment d’incidències per rosegadors. Concretament, a Catalunya es detectava un increment sostingut d’incidències amb la rata grisa i de presència de rata negra als entorns urbans, on habitualment no hi estàvem acostumats. L’increment de les restriccions d’ús d’alguns productes biocides, sumat a la gran capacitat d’adaptació d’aquests organismes i a les resistències que van apareixent a algunes matèries actives, fa que cada vegada sigui més complex mantenir les poblacions sota els llindars de tolerància establerts.

A tot plegat enguany s’hi han sumat els confinaments i també les restriccions de mobilitat durant un llarg període de temps. I per si no fos suficient, les rates, a més, s’han tornat més atrevides i agressives en la recerca d’aliment.

ADEPAP remarca que les plagues de rates són molt nocives per a la salut ambiental, ja que es tracta d’una espècie que pot transmetre malalties zoonòtiques, és a dir que es transmeten d’animal a persona i viceversa. El president de l’associació, Quim Sendra, recorda que «cal tenir present que animals com les rates o els mosquits són transmissors de malalties». Pel que fa als mosquits, no hi ha evidència científica que les picades d’aquests siguin vectors transmissors del virus SARS-CoV-2, al contrari del que passa amb d’altres malalties víriques com el Dengue, el Zika i el Chikunguya.

Per combatre el mosquit, insecte que causa grans molèsties a la població, són molt importants les campanyes de conscienciació que evitin la proliferació de llocs artificials propicis per a la posta d’ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica. Enguany, la climatologia dels darrers mesos ha propiciat un hàbitat favorable per a la cria de les larves d’aquests insectes.

Per la seva banda, les plagues de mosca negra es focalitzen en espais públics com rius, rieres i rierols i sovint afecten a més d’un terme municipal, especialment on hi ha cabals d’aigua abundosos. Pel que fa a les paneroles, les mesures preventives són principalment la neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades i d’arquetes del clavegueram. El president d’ADEPAP desaconsella l’ús d’insecticides domèstics.

Menys xinxes de llit

Una de les plagues que havia anat en augment els darrers anys a Catalunya és la de les xinxes de llit, que, en la majoria de casos, arriben a les cases a través de roba o les maletes de viatge. «Arran de la crisi mundial provocada per la la covid-19 s’han reduït dràsticament els viatges i això fa que aquesta plaga tingui molta menys incidència en l’àmbit particular», explica Sendra.

En augment els nius de vespes asiàtiques

A finals d’estiu també es preveu que augmentin els casos de nius de vespa asiàtica, un depredador que ataca l’abella de la mel, amb una gran capacitat d’adaptació. De fet, aquest augment dependrà, en gran mesura, de la prevenció i control que els municipis hagin fet durant la primavera. Tot i que va entrar per França i la demarcació de Girona és on se n’ha detectat més nius, ara ja se’n poden trobar en diverses comarques de totes les demarcacions catalanes.