L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres de consolidació dels marges del rec d’en Teixidor. Els treballs han suposat una inversió d’uns 93 mil euros i estan inclosos dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

La modificació ha permès corregir els efectes de l’erosió dels marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre el passeig Lluís M. Vidal i el passeig de la Generalitat. Amb l’actuació s’impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna.

Les obres també han inclòs la instal·lació d’una comporta per regular els cabals dels recs i la cota de l’estany, que, a més, permet el pas de la fauna de l’Estany. Fins aquestes obres, el rec tenia diverses estructures de contenció en diferents estats de conservació i principalment els marges amb talús de terra amb vegetació presentaven seriosos problemes d’estabilitat. Aquest rec és un dels primers que es van construir per regular el cabal de l’Estany.