L’estadística del CGPJ també comptabilitza el nombre de concursos de creditors celebrats al jutjat mercantil i als socials. Durant el primer semestre se n’han presentat 211, un 35% més respecte de la primera meitat del 2020. Pràcticament s’han presentat els mateixos en el primer trimestre que en el segon.

D’aquests concursos, n’hi ha 96 que s’han presentat davant el Jutjat Mercantil uniprovincial de Girona. Aquests procediments fan referència a empreses, però també als seus propietaris que no han pogut fer front als deutes. La resta són de particulars que els han instat a títol individual i que han estat presentats a jutjats de primera instància.

D’altra banda, els jutjats socials han rebut 793 demandes per acomiadaments durant la primera meitat del 2021. Aquí, la xifra també ha crescut en comparació amb el mateix període de l’any passat, quan la pandèmia va esclatar a mitjans de març. Entre gener i juny del 2020 van presentar-se’n 685 davant els jutjats gironins.

Igual que amb els desnonaments, Catalunya també va ser líder, amb 778 concursos presentats, el 33,2% del total estatal i una taxa de 10 per cada 100.000 habitants. En el cas dels concursos presentats per persones naturals no empresàries, se’n van presentar 718, el 27% de tot l’Estat i 9,3 per cada 100.000 habitants, també la taxa més alta de totes les autonomies.

Igualment, les demandes per acomiadament laboral a Catalunya van arribar a 5.239, només per darrere de Madrid, i 67,5 per cada 100.000 habitants, per sota de Canàries i Madrid. En canvi, les demandes per reclamació de quantitat als jutjats socials catalans van ser 3.628, per darrere de Madrid i Andalusia, amb prop de 6.000, i 46,8 per cada 100.000 habitants, la segona més baixa de tot l’Estat només per sobre de Navarra.

Per últim, els procediments monitoris, que inclouen les reclamacions a veïns per despeses de la comunitat, van pujar a 27.284, només per darrere d’Andalusia i Madrid, amb prop de 40.000. La taxa per cada 100.000 habitants va ser de 351, molt lluny de Canàries o Madrid.