La derogació dels decrets que «atorguen a les direccions dels centres educatius la potestat de contractació dels docents interins». Aquesta és la petició que, a través d’un requeriment al govern de la Generalitat de Catalunya, amb què la Federació d’Educació de CCOO vol plantar cara al gran canvi que ha experimentat la contractació de professors interins en l’ensenyament públic a Catalunya en els últims anys. El progressiu augment de poder dels equips directius que, a través de les places «perfilades» o de la confirmació (o no) dels substituts, acaben escollint part de les plantilles dels centres.

«Hi ha més democràcia en una escala de veïns que en un centre educatiu públic», comentava, sense ganes de trencar l’anonimat, un veterà docent amb anys de servei en l’àmbit dels Cicles Formatius. El sindicat traspassa aquesta impressió a xifres citant, per exemple, que les adjudicacions de destinacions provisionals per aquest curs un de cada quatre interins que havien de ser confirmats no ho van ser. «Són més de 10.000 docents que, sense que la direcció centre hagi de justificar res, es queden sense la seva plaça perquè no tenen el perfil; no sembla lògic que un de quatre docents no sigui vàlid per treballar en un centre, però que, en canvi, sí que ho sigui per fer-ho en altres sense que ningú ho justifiqui d’una manera raonada», explica la Secretaria General de la Federació d’Educació a Girona, Ester Satorras, que és la persona que ha treballat el tema per part del sindicat a tot Catalunya.

La petició de derogació dels decrets a la Generalitat és l’acció més simbòlica de CCOO, però, al mateix temps, el sindicat també ha presentat un contenciós administratiu contra la resolució del Departament d’Educació del passat 11 de juny, en la qual «s’establien els criteris del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres». Un contenciós administratiu que, a criteri dels assessors legals de CCOO, pot servir per impugnar per «via indirecta» els decrets. En una línia semblant, la Federació d’Educació del sindicat ha «acompanyat a la presentació individual de diferents recursos» contra la resolució del passat 22 de juliol, en la que s’adjudicaven les places per a aquest curs, per «considerar-la no ajustada a dret». Els docents que han recorregut els nomenaments creuen que, amb aquesta resolució, Educació «ha deixat sense plaça d’interinatge a personal amb molt temps de serveis prestats i, en canvi, persones amb número de borsa més alt, per tant amb menys antiguitat, sí que han tingut nomenament anual».

Un cas especialment dolorós, remarca Ester Satorras, és el de les interines embarassades que, coneixent-se el seu estat, no han estat «proposades» per les direccions dels seus centres «tot i haver treballat bé i tenir experiència». Aquest estiu, 561 docents s’han trobat en aquest cas: embarassades i sense plaça confirmada.