A principis de setembre, poques setmanes després de l'entrada en vigor de la llei d'eutanàsia, Montserrat Massana, veïna d'Argelaguer de 62 anys i afectada per una malaltia neurodegenerativa, va morir a casa seva al costat de la seva família i amb l'assistència d'una metgessa i una infermera. 

La seva família ha explicat el cas a TV3. Massana va ser diagnosticada d'esclerosi lateral amiotròfica i havia fet un document de voluntats anticipades on expressava les condicions en les quals volia seguir en vida. La família manté que "la malaltia va ser implacable" i que feia temps que l'havia sentenciat. No obstant això, asseguren que va tenir una "vida plena", i que va voler que el seu home i els seus fills fossin amb ella en el moment de la mort.

"Vaig agrair totalment poder ser amb ella en aquell moment, en el moment que se'n va anar i els moments previs... Vam estar cantant i plorant i rient fins i tot... És un bon tancament, si no haguéssim tingut aquest comiat, si les coses haguessin anat d'una altra manera, no sé com haguéssim subsistit a partir d'aquell moment", explicava un dels seus fills en el reportatge televisiu.

Tota la informació sobre la llei d'eutanàsia

Quins requisits cal complir?

Podran rebre l'ajuda a morir els qui tinguin nacionalitat espanyola, residència o un certificat d'empadronament superior a 12 mesos, tingui majoria d'edat i «siguin capaços i conscients» quan formulin la sol·licitud. A més, hauran de patir una «malaltia greu i incurable», que el text defineix com la que origina patiment físic o psíquic constant i intolerable i amb un pronòstic de vida limitat.

I també es reconeixerà pacients amb un «patiment greu, crònic o impossibilitant», entenent per això «limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària», que no permeten la persona valer-se per si mateixa i afecten la seva «capacitat d'expressió i relació», i que porten associat «un patiment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el pateix».

Com és el procediment?

La persona que desitgi que l'ajudin a morir ha de presentar dues peticions per escrit, separades per 15 dies. Un cop el «metge responsable» rebi la primera sol·licitud, en un termini màxim de dos dies naturals, realitzarà amb el sol·licitant «un procés deliberatiu sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre les possibles cures pal·liatives», informació que també es facilitarà per escrit, en un termini màxim de cinc dies naturals.

El procés deliberatiu es repetirà quan es rebi la segona sol·licitud, i en el cas que el sol·licitant vulgui continuar amb el procés, el metge responsable ha de comunicar -ho a l'«equip assistencial», així com, si així ho sol·licita el pacient, als familiars que ell assenyali.

A continuació, el metge haurà de consultar a un segon professional, el «metge consultor», el qual ha de corroborar el compliment dels requisits en un termini de 10 dies naturals i redactarà un informe. En el cas que aquest sigui desfavorable, el pacient podrà recórrer a la Comissió de Garantia i Avaluació, que es crearà en cada autonomia i que farà tant un control previ com posterior que es compleixen les condicions.

Com s'aplica l'eutanàsia?

Només amb la resolució positiva de la Comissió de Garantia es podrà eutanasiar el pacient «amb la màxima cura i professionalitat». En el cas que el pacient es trobi conscient, aquest podrà comunicar al personal sanitari la modalitat en la qual vol rebre l'eutanàsia. Després, el metge responsable ha d'acompanyar la persona fins al moment de la seva mort, si es realitza en un centre sanitari, i mantenint la «deguda tasca d'observació i suport» fins a la seva mort si es realitza en el domicili. I es considerarà una mort natural a tots els efectes.

Les persones incapacitades poden sol·licitar-la?

Sí, la norma preveu que la sol·licitud sigui presentada per una altra persona major d'edat en el cas d'aquelles persones que no tinguin l'enteniment o capacitat suficient. Per a això, la petició haurà d'anar acompanyada per un document d'instruccions prèvies, testament vital o document equivalent.

S'ha de pagar?

No, la prestació està «inclosa a la cartera comuna de serveis de Sistema Nacional de Salut i serà de finançament públic». A més, es detalla que els serveis públics de salut han d'aplicar les mesures necessàries per garantir aquest dret a totes les persones que compleixin els requisits establerts en la norma.

Es pot negar un metge a aplicar l'eutanàsia?

Sí, es reconeix el dret a l'objecció de consciència, comunicant-ho per escrit i de manera anticipada. Amb aquesta informació, l'administració crearà un registre de professionals sanitaris objectors. L'accés i la qualitat assistencial de l'eutanàsia no podrà resultar «menyscabada» pel dret a l'objecció de consciència.