A l'espera que més possibles candidats facin el pas, l'actual rector Quim Salvi és l'únic candidat confirmat de cara a les eleccions a la Universitat de Girona que se celebraran aquest proper 26 de novembre. En cas que hi hagi més de dos candidats i, cap d'ells aconsegueixi un suport superior al cinquanta per cent, seria necessària una segona volta entre el dos candidats més votats que se celebraria el dia 14 desembre.

Les eleccions, que es faran pel sistema de votació electrònica, escullen el rector entre "els funcionaris del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a temps complet a la UdG" i són amb vot ponderat. O sigui que els vots dels catedràtics amb vinculació permanen valen un 51% del total, els de la resta de docents un 14%, els dels estudiants un 23% i els del personal d'administració i serveis un 12%.

A través de les xarxes socials, Salvi ha "reafirmat" la seva candidatura amb "amb la mateixa determinació i il·lusió del primer dia, el meu compromís de tornar-me a presentar". "M'acompanya un equip de continuïtat, cohesionat, amb experiència i capacitat de treball; un grup de persones extraordinàries amb responsabilitat institucional i vocació de servei d de les quals he après molt de totes elles durant aquest temps", assegura Quim Salvi que creu que "aquests quatre anys hem fet front a grans reptes i junts hem complert un alt percentatge del programa de govern, amb transparència, participació i el màxim consens possible".

Catedràtic d'arquitectura i tecnologia de computadors, Quim Salvi ha estat el cinquè rector de la UdG després de Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna Maria Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).