Aquest matí, una setmana després que una apagada elèctrica suspengués el judici en el qual la fiscalia demanava 10 anys de presó per al seu catedràtic Pep Lluís de la Rosa, l'equip de govern de la Universitat de Girona s'ha pronunciat recordant que va ser la mateixa UdG la que va apreciar "indicis d'irregularitats" en una investigació interna l'any 2014 i que, després de comprovar que "els fets i circumstàncies descrites en aquest expedient superaven la competència de la institució i, per tant, es va posar en coneixement de les autoritats".

La UdG situa els "indicis d'irregularitats" entre els anys 2008 i 2014 i detalla, però, que després que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona obrís el procediment judicial contra Pep Lluís de la Rosa "el desembre del 2016 es va paralitzar el procediment administratiu intern" perquè "de conformitat amb legalitat vigent el procediment penal té preferència davant qualsevol procediment administratiu". En qualsevol, des de l'equip de govern de la UdG s'assegura que un cop "finalitzat el procediment judicial, la Universitat de Girona es compromet a depurar totes les responsabilitats". Mentrestant, l'equip de govern que encapçala l'actual rector Quim Salvi "es manté en el respecte al marc legal vigent, el principi bàsic de presumpció d'innocència i el dret a la intimitat de l'investigador afectat".

"Els fets i circumstàncies descrites en aquest expedient superaven la competència de la institució i, per tant, es va posar en coneixement de les autoritats

En el procediment judicial obert al Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona, la fiscalia acusa Pep Lluís de la Rosa d'haver-se enriquit durant quinze anys il·lícitament creant empreses i rebent fons públics de la Universitat. Segons explica la fiscalia al seu escrit de conclusions provisionals, entre el 2000 i el 2015 el processat va crear set empreses essent titular de més del 10% del capital social sense participació de la universitat, infringint manifestament el règim d'incompatibilitats que li era aplicable com a funcionari públic.

Durant el desenvolupament d'aquestes activitats hauria contractat irregularment a personal de la universitat sense informar-ne a la institució. L'acusació sosté que només una de les empreses, creada el 2012, complia la legislació en matèria d'incompatibilitats.

La fiscalia el fa responsable de crear «com a mínim» 20 factures per un total de 450.463,33 euros a càrrec de la universitat i que va ingressar a cinc de les seves empreses, «per la prestació d'uns serveis inexistents».

Pep Lluís de la Rosa és investigador i catedràtic del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de l'Escola Politècnica de la Universitat de Girona.