La Universitat d’Stanford acaba de publicar l’última edició del Ranking of the World Scientists: World’s Top 2%, la classificació dels investigadors amb més impacte científic d’àmbit mundial. Entre els més reconeguts hi ha dos científics de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), Javier A. Menéndez – cap del grup «Metabolisme i Càncer» del programa contra la resistència terapèutica del càncer (ProCURE) a l’Institut Català d’Oncologia- i José Manuel Fernández-Real –cap del grup de «Nutrició, Eumetabolisme i Salut» a l’Idibgi i catedràtic de Medicina a la Universitat de Girona (UdG).

Concretament, encapçalen la llista d’investigadors biomèdics gironins que han aconseguit situar-se entre el top 2% de científics amb major impacte a escala mundial al llarg de la seva carrera. En el global de totes les disciplines científiques, el Dr. Menéndez i el Dr. Fernández-Real ocupen la segona i tercera posició, respectivament, entre els 37 investigadors gironins que formen part d’aquest rànquing.

El Ranking of the World Scientists: World’s Top 2%, que recull més de 180.000 investigadors dels més de vuit milions de científics considerats en actiu en el món, l’ha creat un grup d’experts d’àmbit internacional. La base de dades, publicada regularment i actualitzada a la revista PLOS Biology, contempla 22 camps científics i 176 subcamps. El rànquing final engloba a aquells autors amb més de 100.000 millors indicadors o un rang percentil del 2% o superior. El Dr. Menéndez ocupa la posició 785 entre els 271.773 investigadors en el camp de l’oncologia i carcinogènesis, mentre que el Dr. Fernández-Real ocupa la posició 528 entre els 81.805 investigadors en el camp de la nutrició i dietètica, fet que indica que les seves carreres científiques es troben en el top 0,3% i 0,6% mundial de les seves disciplines corresponents.

Aquest rànquing, considerat el més prestigiós a nivell mundial, es basa en la informació bibliomètrica continguda a la base de dades Scopus per avaluar als científics per l’impacte de les seves cites. La classificació permet estandarditzar el número de cites i l’índex h a través d’un indicador compost que calcula l’impacte científic de cada investigador en termes de citacions dels seus descobriments, l’autoria principal dels treballs i la transcendència d’aquests per a altres investigadors.

Investigadors més emergents

D’altra banda, la classificació no només proporciona mètriques de la carrera global sinó també les corresponents a l’últim any de citacions, el que permet incorporar investigadors emergents als diferents camps científics. En aquest rànquing anual, el Dr. Menéndez torna a ocupar la primera posició entre els investigadors biomèdics de Girona i aconsegueix el top 0,1% a nivell mundial amb la seva posició 324 entre els 271.773 investigadors en el camp de l’oncologia i carcinogènesis” i la segona posició en totes les disciplines entre els 55 investigadors gironins inclosos al top 2% de professionals més productius a nivell mundial durant l’any 2020.

El Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% s’alinea amb la Declaració de Sant Francisco (DORA), en la qual una sèrie d’institucions acadèmiques de tot el món pretén impulsar que l’avaluació de la recerca es basi en la qualitat i l’impacte i no només en la notorietat de les revistes científiques on publiquen els investigadors. A més, es potencia la necessitat d’eliminar l’ús de mètriques basades en revistes, com ara el factor d’impacte, en consideracions de finançament, nomenament i promoció i, finalment, es capitalitzen les oportunitats que ofereix la publicació en línia (com flexibilitzar els límits innecessaris en el nombre de paraules, figures i referències als articles, i explorar nous indicadors d’importància i impacte).

Els doctors Fernández-Real i A. Menéndez tenen una àmplia trajectòria en els seus àmbits a l’Idibgi, on lideren una sèrie de projectes vinculats amb la nutrició i el metabolisme i càncer respectivament. En el cas de Menéndez en té dos en marxa i és l’investigador principal d’un d’aquests, que tracta les dependències metabòliques i regulació dietètica. Fernández-Real en té tretze actius i n’és l’investigador principal de dotze.