Els Mossos d’Esquadra ofereixen protecció policial a dones víctimes de violència masclista amb independència que tinguin una ordre judicial d’allunyament o alguna altra mesura de seguretat. Des del gener fins a l’octubre d’enguany, la protecció policial a víctimes en aquest àmbit ha augmentat un 37,8% a Catalunya respecte el 2020 i un 35% respecte el 2019. Els Mossos realitzen protecció policial a 135 dones -dades fins al 31 d’octubre- en situació de risc (mitjà, alt i molt alt) i estableixen dispositius de seguretat individualitzats: en 13 casos per un risc molt alt, en 18 per risc alt i en 104 per risc mitjà.

Les proteccions es realitzen en base al model de valoració de risc que va entrar en vigor el febrer de 2016 i que avalua la possibilitat de patir un episodi de violència física extrema o una situació de violència física greu, en el període d’un any des de la interposició de la primera denúncia.

Qualsevol víctima de violència de gènere també pot sol·licitar una ordre de protecció judicial d’allunyament respecte del seu agressor en dependències policials en el marc d’una denúncia. Pel que fa a les sol·licituds demanades directament per les víctimes i que es recullen en un atestat policial, l’any 2021 s’ha produït un increment del 5,2% respecte a l’any 2020 i un increment del 1,7% respecte al 2019.

Més denúncies

Fins a l’octubre del 2021, els Mossos d’Esquadra han instruït 11.407 denúncies per violència de gènere, el que suposa un increment del 7,9% respecte l’any 2020 i un increment del 2,7% respecte al 2019.

El nombre de víctimes ateses en aquest àmbit ha incrementat un 7,2%, especialment el nombre de víctimes menors d’edat (increment del 19,5% respecte l’any 2020). Tot i això, aquesta xifra encara és inferior al nombre de víctimes menors d’edat ateses l’any 2019 que va ser de 696 i, per tant, suposa un 24,2% menys. Actualment, els Grups d’Atenció a la Víctima dels Mossos realitzen 11.833 seguiments a víctimes de violència de gènere dels quals 8.935 seguiments són a dones que tenen una mesura judicial de protecció o de Fiscalia vigent. Pel que fa als autors de violència masclista, els Mossos han detingut 9.906 homes, 108 d’ells són menors. En aquesta franja d’edat registra un augment del 63,6% respecte a l’any 2020 i un 3,8% respecte el 2019.

Set dones assassinades

A Catalunya, fins el dia d’avui, set dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Tenien entre 25 i 52 anys i cinc d’elles vivien amb els seus fills / -es, cinc de les quals són menors d’edat, que han quedat orfes.