Els desnonaments a les comarques gironines han baixat gairebé un 29% durant el tercer trimestre. Entre juliol i setembre, els jutjats n'ha executat 300 arreu de la demarcació; la gran majoria, per impagaments de lloguer. La xifra de llançaments és significativament més baixa que la del segon semestre (quan van ser-ne 422), però el drama dels qui perden l'habitatge no s'atura. Perquè al llarg d'aquest 2021, a la demarcació ja s'han executat 1.086 desnonaments; és a dir, més de quatre al dia de mitjana. En paral·lel, l'impacte laboral de la covid-19 continua fent-se sentir als jutjats mercantils i socials. Entre gener i setembre, s'han presentat 306 concursos de creditors i 1.167 demandes d'acomiadament.

L'estadística que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recull l'impacte que la crisi econòmica, i a partir de l'any passat també la pandèmia, té damunt l'activitat judicial. Les dades es publiquen cada tres mesos, i les de desnonaments d'aquest tercer trimestre del 2021 tenen dues cares.

Per una banda, els desnonaments han anat clarament a la baixa. Entre juliol i finals de setembre, a la demarcació se n'han executat 300. Són un 28,9% menys dels que es van tirar endavant durant el segon trimestre (quan van ser-ne 422).

Caldrà veure si aquest descens és circumstancial o bé es manté fins a finals d'any. I també, si les moratòries que s'han decretat per frenar els desnonaments que afecten col·lectius vulnerables (l'anomenat 'escut social') contribuiran a baixar-ne la xifra. A finals d'octubre, el Consell de Ministres va revalidar la pròrroga d'aquest paquet de mesures fins al febrer del 2022.

Segons l'estadística del CGPJ, la gran majoria dels desnonaments que s'han practicat a comarques gironines durant el tercer trimestre -en concret, 221- han estat per impagaments de lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també alguns negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

Hi ha 61 casos, però, en què el llançament ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa una execució hipotecària). Per últim, els divuit casos restant s'emmarquen dins altres casuístiques.

Quatre al dia de mitjana

Ara bé, i aquí arriba l'altra cara de les dades, l'estadística del CGPJ també revela com el drama dels desnonaments no s'atura. Al llarg d'aquest 2021, a la demarcació els jutjats ja n'han executat més d'un miler (en concret, 1.086). És a dir, que se n'han fet més de quatre al dia de mitjana.

D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, durant el tercer trimestre s'han interposat disset demandes per ocupacions als jutjats gironines. En aquest cas, l'estadística reflexa les denúncies interposades per propietaris privats o bé ajuntaments que tenen pisos socials (no s'hi recullen les dels bancs).

Concursos i acomiadaments

Les dades del CGPJ també serveixen de termòmetre per veure l'impacte de la covid-19 damunt el mercat laboral. En aquest cas, a través del jutjat mercantil i dels socials. Al llarg d'aquest 2021, a la demarcació s'han presentat 306 concursos de creditors. Són un 20% més en comparació amb el mateix període de l'any passat

D'aquests concursos, n'hi ha 139 que s'han presentat davant el Mercantil. Fan referència a empreses, però també als seus propietaris que s'han vist atrapats pels deutes. La resta són de particulars que els han instat a títol individual (en aquests casos, però, el procés se segueix des d'un jutjat de primera instància).

D'altra banda, els jutjats socials han rebut 1.167 demandes per acomiadaments entre gener i finals de setembre. En aquest cas, la xifra ha baixat en comparació amb el mateix període del 2020, quan van presentar-se'n 1.219.