L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha anunciat una línia d’ajuts de 4,1 milions d’euros per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada per a usos municipals. Entre les accions subvencionades hi ha la construcció d’una planta pilot a Roses per a la recàrrega d’aqüífers per a l’augment dels recursos locals d’abastament a la població a l’EDAR de Roses (300.000 euros), o la construcció d’un dipòsit d’aigua regenerada a Tossa de Mar (182.342,74 euros)

Els ajuts, que en la seva pràctica totalitat, suposen el 80% del total de l’actuació plantejada, serviran per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada per a usos municipals, com el rec de jardins i la neteja de carrers, la recàrrega d’aqüífers, així com ampliacions de sistemes de tractament terciaris que estan actualment en funcionament.

Per demarcacions, 21 dels ajuts beneficiaran a les comarques de Barcelona (3,6 milions d’euros, dos a la de Girona (482.000 euros), 2 a la de Tarragona (23.000 euros) i una a la de Lleida (12.000 euros).

Triplicar-ne l’ús

L’aigua regenerada és el recurs que s’obté en aplicar un tractament més avançat (a través del que es coneix com a terciari o Estació Regeneradors d’Aigua) a l’aigua ja depurada. Aquest recurs es destina per a usos no consumptius, com el rec agrícola i els usos ambientals, industrials i lúdics, com els camps de golf. Ara, a Catalunya es produeixen, anualment, prop de 40 hm³ d’aigua regenerada i, en un període d’uns 4 anys, es preveu triplicar aquesta xifra, arribant als 100 hectòmetres cúbics d’aigua regenerada.

L’Agència Catalana de l’Aigua recorda que en èpoques de poques pluges, pot ser molt recomanable utilitzar-la, per així mantenir millor els cabals dels rius i les reserves d’aigua.

Pel que fa al proper cicle de planificació 2022-2027 ara en informació pública), en matèria de reutilització, el pla contempla més de 40 actuacions mitjançant una inversió de 119 milions d’euros.