El Consell Comacal de la Garrotxa ha aprovat un pressupost per al 2022 de 37.599.379,98 euros, un increment de tres milions d’euros respecte al 2021 per una pujada en el capítol d’inversions. Els comptes mantenen el projecte del nou centre de Gestió de Residus de la Garrota amb 14 milions d’inversió. El pressupost consolidat, amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa arriba als 48.832.469,28 euros.

Des del Consell Comarcal remarquen que l’increment es deu principalment a les noves inversions d’infraestructures mediambientals amb les Estacions Depuradores d’Oix i Ridaura que ascendeixen a 844.429,09 euros; i el desplegament dels nous contenidors per a la recollida de residus en proximitat amb 1.156.976 euros previstos. També es preveu el bombament de Castellfollit de la Roca (1.272.542 euros), així com la instal·lació d’un tercer vas a l’abocador de Beuda (1.041.193,93 euros).

El capítol d’inversions continua incloent la partida de 14 milions d’euros per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa aportats per l’Agència de Residus de Catalunya. I, per tant, des del Consell remarquen que l’Àrea de Medi Ambient continua sent la de major pes.

En l’àmbit educatiu l’àmbit educatiu destaquen els projectes dels nous menjadors de les escoles Rocalba, Malagrida i Pla de Dalt, que suposen 413.183,8 euros d’increment; per la previsió de l’increment retributiu al personal en un 2,8%, que equival a 50.081 euros i, finalment i de manera més genèrica, per la consolidació del personal temporal que presta assistència als municipis de la comarca. El pressupost també destaca per les inversions al Centre de recollida i custòdia d’animals domèstics de la Garrotxa, que inicialment es preveu en 21.000 euros, però que serà una partida que es veurà incrementada amb els recursos del PUOSC (72.000 euros), així com amb una posterior aplicació del romanent del 2021 (164.000 euros) i del no executat aquest exercici (21.000 euros). Per tant, la inversió total prevista per a l’any 2022 al Centre de recollida i custòdia d’animals domèstics de la Garrotxa serà d’uns 278.000 euros. El pressupost també continua incorporant a l’Àrea de Turisme totes les accions vinculades al Pla de Foment Turístic i al FEDER que el Consell executarà al llarg de les anualitats 2022. I s’espera que la prestació del servei de menjador escolar no sigui tan important com el 2021 afectada pel còvid.