La Policia Municipal d’Olot ha engegat una campanya informativa sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) -com són els patinets elèctrics- a la ciutat. L’objectiu és «conscienciar» sobre la nova ordenança que en regula els usos i «frenar» les infraccions i les actituds incíviques. Per això, s’ha editat material divulgatiu a través de tríptics on es detallen les normes a tenir en compte i s’ha creat un espai a la pàgina web municipal on els ciutadans poden consultar tots els detalls de la normativa vigent de forma ràpida i àgil. La informació, a més, es farà arribar a tots els centres educatius i la policia farà controls arreu de la ciutat.

L’ús d’aquests sistemes de transport i, principalment els patinets elèctrics, s’han convertit en un mitjà de transport urbà molt utilitzat, especialment entre els usuaris més joves. Arran d’aquest canvi, des del 2020 el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies locals de cada municipi dues campanyes anuals de prevenció i control centrades precisament en els VMP per detectar accions antireglamentàries i comportaments de risc així com potenciar una millor convivència, respecte i circulació a les ciutats.

Pel carril bici o la calçada

L’ordenança municipal d’Olot estableix que els conductors dels patinets han de ser majors de setze anys i circular sempre pel carril bici o per la calçada, portant casc de protecció homologat. A més, només poden circular per vies on la velocitat màxima està limitada a un màxim de 30 quilòmetres per hora. Només pot anar-hi una sola persona i no es pot utilitzar auriculars per escoltar música mentre es condueix ni tampoc parlar pel telèfon.

Els patinets han de portar una llum blanca al davant i una llum vermella al darrere i, quan se circuli de nit o en condicions d’escassa visibilitat, cal portar peces de roba o elements reflectants. A més, el document recorda que, com qualsevol altre mitjà de transport, cal que els usuaris dels patinets respectin les normes de circulació

En el cas del nucli antic d’Olot, tampoc està permesa la circulació de vehicles VMP els dies de mercat, fires ni els dies en què per a qualsevol motiu hi hagi aglomeracions de persones.

Pel que fa a l’estacionament, és necessari que els usuaris deixin el patinet als llocs habilitats per a l’estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, deixant sempre un espai lliure pel pas dels vianants. La normativa prohibeix lligar-los als arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre element de mobiliari urbà.