Adif i l'Ajuntament de Ripoll han signat un conveni per suprimir l'accés de vianants a dos passos a nivell que hi ha a la ciutat, de manera que només es podran creuar amb vehicle. L'objectiu és guanyar en seguretat i evitar el trànsit de vianants i situacions de risc com ara possibles atropellaments. Els dos punts on s'actuarà serà al passeig de Regull, a la sortida del túnel al centre de la ciutat, i a un dels tres passos a nivell a la zona del Pla d'Ordina. Els treballs costaran prop de 800.000 euros i ho assumirà en bona part Adif. El consistori ja havia redactat un avantprojecte per la segregació del pas de vianants del túnel del passeig de Regull a finals del 2020. El que es farà amb aquests treballs serà millorar l'accés dels vianants aprofitant el pas subterrani que ja hi ha, tot basant-se en el projecte ja redactat. D'aquesta manera, el pas a nivell només es podrà creuar amb vehicle. A més a més, Adif es compromet a redactar el projecte per a la construcció del vial paral·lel al traçat ferroviari entre els punts quilomètrics 1/800 i 2/325 de la línia Ripoll-Puigcerdà.

L'altre punt on s'actuarà serà a la zona del Pla d'Ordina, on hi ha tres passos a nivell per on circulen vehicles i també passen vianants. El projecte preveu eliminar-ne un. Així mateix, Adif s'encarregarà de desmantellar les instal·lacions i posar tanques a la zona propera a la via per impedir l'accés de persones. Per la seva banda, l'Ajuntament de Ripoll, assumirà l'obra urbanística necessària per afavorir l'ús del pas inferior condicionat i la seva titularitat, així com el manteniment i conservació. Les actuacions previstes en el conveni suposen una inversió global de 794.500 euros, dels quals Adif assumirà 775.000 euros per a la redacció del projecte i l'execució de les obres, mentre que la resta els aportarà l'Ajuntament en concepte d'adquisició dels terrenys i els treballs d'urbanització. El conveni té una vigència màxima de quatre anys i es crearà una comissió de seguiment.