Una de les prioritats de la Generalitat a Girona serà l’impuls d’una Formació Professional «diversificada» i «equilibrada territorialment». En aquest sentit, la delegada del Govern, Laia Cañigueral, va explicar que, en les seves visites al territori, sovint les empreses es queixen de la falta de personal per poder avançar i encarar nous reptes professionals, mentre que els percentatges d’atur juvenil són més alts del que voldrien. «Aquesta és una distància que cal superar», va indicar Cañigueral.

Per a fer-ho, estan disposats a crear una Taula Estratègica de la Formació Professional a les comarques gironines i elaborar un mapa de la FP a la demarcació, tot posant en comú els recursos disponibles per part dels diferents departaments. «Cal una interlocució constant amb el sector, i ho hem de fer conjuntament», va explicar la delegada del Govern. De fet, Cañigueral va recordar que ja es va fer una primera reunió entre els agents econòmics del territori i la direcció territorial d’Educació per veure quines eren les seves principals necessitats. D’altra banda, també volen instaurar les figures professionals dels orientadors juvenils, per tal que puguin «acompanyar i assessorar en la trajectòria formativa i d’orientació laboral, dins i fora dels centres educatius».

Ús social del català

Lligat amb el tema de l’educació, hi ha l’objectiu d’incrementar l’ús social del català. En aquest sentit, el Govern s’ha marcat la necessitat d’incrementar els nivells de coneixement i ús de la llengua catalana, tot potenciant-ne l’adopció entre nous parlants. És per això que volen garantir la presència de la llengua catalana en tot l’àmbit educatiu de la demarcació, així com potenciar l’ús del català a l’administració de Justícia -amb actuacions que impliquin tots els operadors- i donar suport i potenciar contactes culturals i de foment del català amb la Catalunya Nord.

I precisament, la cooperació transfronterera amb la Catalunya Nord és un altre dels objectius que s’ha marcat el Govern. Ara que ja ha finalitzat amb èxit el programa Cooperem, que ha permès una millor coordinació dels cossos d’emergències davant del risc d’incendi a banda i banda de la frontera, ara la Generalitat vol consolidarar una estratègia transfronterera tot participant en més projectes que treballin dins d’aquest marc geogràfic. En aquest sentit, ja estan treballant per poder optar a nous Fons Europeus, amb l’objectiu d’afavorir la cooperació transfronterera «per crear sinergies que ajudin a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i les seves problemàtiques».

Finalment, un altre dels eixos del mandat consistirà en assolir una millor cohesió a través de l’educació, la cultura i l’esport. Per això, es vol potenciar la col·laboració entre administracions per reduir la bretxa digital entre la població jove -especialment els que estan en edat escolar-, així com consensuar entre tots els actors implicats l’aplicació de mesures efectives a favor de l’equilibri escolar i contra la segregació.

En matèria més estrictament cultural, des de la Generalitat es vol acompanyar i millorar el teixit cultural públic en els àmbits de les arts escèniques, el patrimoni arqueològic i arquitectònic, els museus, les arts plàstiques, les biblioteques i la cultural popular, per tal que siguin «un front actiu permanent de justícia social i d’equitat». A més, també es vol enfortir la vinculació entre salut i esport per tal de poder millorar la xarxa d’Esport Adaptat que ja existeix en aquests moments al territori.